Kertee_gelen_diller

20.03.2017, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 984 KERÄ BAKILMIŞ

“Tehlideki türk dilleri” (gagauzça – “Kertää gelän türk dilleri”) kiyatları çıktı

Halklarrası Türk Akademisi hem Hoca Ahmet Esevi Halklararası Türk-Kazak Universitetı ortak hazırladılar hem tiparladılar 4 tom “Tehlideki türk dilleri” (gagauzça – “Kertää gelän türk dilleri”) kiyadını. Yayıncılar Doç. Dr. Süer EKER hem Prof. Dr. Ülkü ÇELİK ŞAVK.

Kiyatları annadêrlar sayıdan aaz türk halkların dil durumu için. O halkların arasında gagauzlar da var, onuştan burada verili gagauzlar için da materiallar.

“Tehlideki türk dilleri” (gagauzça – “Kertää gelän türk dilleri”) kiyatlarında materiallar tiparlı 3 dildä (türkçe, angliyca hem rusça) hem donaklı renkli patretlärlän.

Not. Bu proekt için annatmaa hem gagauzlar için material tolamaa deyni 2013-cü yılın Ceviz ayında kiyadı hazırlayannara büük yardım yaptı “Ana Sözü” gazetasının redakţiyası (bak: http://anasozu.com/kertaa-gelan-halklararasi-dillar-hem-mediyanin-calismasi/) hem anılmış gagauz artistkası Lüdmila TUKAN da. Ozaman, Komrat Devlet Universitetınan hem Türkiyenin Hacettepe hem da Başkent Universitetlarınnan  bilä, hazırladık hem yaptık “Kertää gelän halklarası dillär hem mediyanın çalışması” (türkiye türkçesindä: “Uluslararası Tehlikedeki Diller ve Medya Çalıştayı”) adlı bir tombarlak masa hem birkaç gün kiyadı hazırlayannarı gagauz insannarınnan buluşturup..

BİR CUVAP YAZIN