mahmut_cevik_odul_2

02.05.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 3315 KERÄ BAKILMIŞ

TİKA BADA Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİKä “Türk diplomatiyasına Katkı” ödülü verildi

Çiçek ayın (aprel) 27-dä bakılan “Dünnää veterinarların günü” kutlama programasında Türkiyenin veterinarlar Birliin merkez Konseyi türlü ödülleri verdi. Onnarın arasında vardı “Basın izmet ödülü” hem “Türk diplomatiyasına Katkı” ödülü da.

Çeşitli uurlarda ödüllär verildi Türkiyenin politikacılarına, deputatlarına, ministrularına, universitet profesorlarına,  devlet adamnarına hem jurnalistlerä. Ölä “Basın izmet ödülü” verildi Türkiyenin ATV programaları yapıcısına hem jurnalistä Müge ANLIya.

Toplantıda Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) çalışmakta bulunduu memleketlerdä başarılı olarak uygulanan hem sonuç alınan Çiftçilik hem İyecek alanında hazırlamış olduu programalarlan hem proektlarlan yaptıklarınnanTürk Dış Politikasının belirlenän strategiyalarının Uygulanmasına katkı saalayan, TİKA Balkannar hem Dou Evrupa Daire (BADA) Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİKä “Türk diplomatiyasına Katkı” ödülün verilmesi uygun görüldü.

TİKA BADA Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİK başkannıı altında Balkannarda saalık, üüredicilik hem soțial programalarından kaarä çok çiftçilik proektları da TİKA tarafından aslıya çıkarıldı. Bunnarın içindä var Gagauziyada hem Moldovada yapılan proektlar da. Bundan kaarä Çiftçilik Kalkınma, Birleşmiş Milletlär Baalı Kuruluşlar, Dünnää Bankası hem Evrupa Birlii Proektlarını hazırlama hem uygulama konusunda da ayrıca uzman olan TİKA Balkannar hem Dou Evrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİK tarafından hazırlanan “TIKA Afrika Çiftçilik Kalkınma Programası”nnan Türkiye da ilk kerä Afrikada çiftçilik uurunda proektlar yaptı.

BİR CUVAP YAZIN