05_06_2018

31.03.2018, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1047 KERÄ BAKILMIŞ

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2018-ci yılın Baba Marta (mart) nomerı

Baba Marta (mart) 31-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2018-ci yılın Baba Marta (mart) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “ASLISI: 2018-ci yılın Küçük ayın (fevral) 27-si – istoriyamızın taa bir KARA günü”, “ Ne mutlu altın kesän ellerä”, “ Maamilä surat – unionistlerdän kurtulmak! Aslısı – BULGAR-GAGAUZ avtonomiyası! Taraklıdan uramadılar, şindi Basarabkadan urmaa savaşaceklar”, “Avdarma kararını aldı: Canavar ayın 19-zu – “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anamak Günü”, “Gagauz dilini taa geniştän kullanmak için” Zakon proektı ortalaa çıkarıldı”, “89% – Canavar ayın (oktäbri) 19-zu 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anamak Günü olsun!”, “Genä Syezd, bu kerä hepsi uurda deputatların”, “Türkiyenin Milli Gimnasına hem Çanakkale cengindä enseyişä şan verildi”, “Kongaz küüyün katakombaları sekretlarını açêrlar”, “Gagauz dilindä hem literaturasında (MI?) osa yazıcılarımızdan saklı bir Olimpiada MI?”, “Gagauzlar lafını genä rusça söledilär”, “Altın fondunun bilim kiyatlarına KDUda prezentaţiya” h.t.b.

2018-ci yılın Baba Marta (mart) nomerın PDFı burada:

http://anasozu.com/wp-content/uploads/2016/07/05_06_2018.pdf

http://anasozu.com/gazetamizin-arhivi/

BİR CUVAP YAZIN