Ana_Sozu_15_16_2018

03.09.2018, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 761 KERÄ BAKILMIŞ

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2018-ci yılın Harman ayı (avgust) nomerı

Harman ayı (avgust) 21-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2018-ci yılın Harman ayı (avgust)  nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar:  “Ana Sözü” – 30 yaşında!”, “VI-cı Hun-Türk Kurultayında Gagauziya Bayraa da dalgalandı”, “T.C. Büükelçisinin güvennik mektubu kabledildi”, “Ana Sözü”annadȇr dünneyä gagauzları”, “Bunu lääzım bilsin insan: Neçin “Gagouz Sözü” “Ana Sözü” oldu? Kim Gagauzlaa karşı gitti? “Ana Sözü”n hem da latinițanın dolayında dönän yalancılar kim?”, “Uzun hem boş konuşmalarlan, aaz kapatmaklan hem fonogrmalarlan bir yortu”, “TC Büükelçisinin Gagauziyaya tanışmak gezisi”, “Bir “Gagauz türküsü” Festivali kaldıydı, ama onun da üstünä nestettilär”, “Türkiye Büükelçiliindän “Kurban Bayram” yardımı”, “Как в России уничтожают марийский язык” h.t.b.

2018-ci yılın Harman ayı (avgust) nomerın PDFı burada:

http://anasozu.com/wp-content/uploads/2018/06/Ana_Sosu_15_16_2018.pdf

http://anasozu.com/gazetamizin-arhivi/

BİR CUVAP YAZIN