Ana_Sozu_09_10_2018

19.05.2018, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 516 KERÄ BAKILMIŞ

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2018-ci yılın Hederlez ayı (may) nomerı

Hederlez ayı (may) 19-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2018-ci yılın Hederlez ayı (may) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Ana Sözü”n 700-cü nomeri elinizdä!”, “Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” Zakon ilk okumakta kabledildi, ama hiç beklenmäyan insannar ona karşı çıktı!”, “En büük milli yortularımızdan birisi – “Hederlez” yortusu şenniklän bakıldı!”, “GAGAUZ literaturasında Nikolay BABOGLU vardı hem daymaların daymalarında kaldı en BÜÜK USTA!”, “Prezident İgor DODON hem Dr. Mahmut ÇEVİK Prezidenturada işleri baktılar”, “Kazayakta “Büyük Tükiye parkı” açıldı”, “Kızıl ay” yardımı Gagauziyaya geldi”, “Dimitriy SAVASTİNın Albom-kiyadı tipara girer”, “Sankt-Peterburg kiyat Salonunda Gagauziya da var”, “Bulutlu havada güneşli buluşmak” h.t.b.

2018-ci yılın Hederlez ayı (may) nomerın PDFı burada:

http://anasozu.com/wp-content/uploads/2018/03/Ana_Sozu_09_10_2018.pdf

http://anasozu.com/gazetamizin-arhivi/

BİR CUVAP YAZIN