Ana_Sozu_11_12_2018

30.06.2018, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 270 KERÄ BAKILMIŞ

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2018-ci yılın Kirez ayı (iyün) nomerı

Kirez ayı (iyün) 29-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2018-ci yılın Kirez ayı (iyün) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Recep Tayyip ERDOĞAN Türkiye Prezidentı ayırıldı”, “Akademik hem poet Todur ZANET 60 yaşında!”, “Portulu giyimnerin milli günündä Gagauz milli giyimneri parladı”, “Başkan ordennarı, kıymetli adları hem gramotaları verdi”, “Seçimnär sandıı ilk kerä Moldovada açıldı”, “GRT TÜRKSATa çıktı”, ““Kızıl ay” Ramazan yardımı Valkaneşä etişti”, “Komrat ATATÜRK bibliotekasının 20-ci yıldönümü kutlanıldı”, “Büük yazı Ustamızın Nikolay BABOGLUnun duuma gününün 90-cı yıldönümünä”, “Dimitriy KARA ÇOBANın duuma günündän 85 yıl tamamnandı”, “Hakasiyadakı “Ot Irı” konkurs festivalindä Yuliya ARNAUT laureat oldu”, “Aylin Şengün TAŞÇI hem türk muzıkası topluluun konţertleri”, “Ver seni öpiim, paalı mamuş!” h.t.b.

2018-ci yılın Kirez ayı (iyün) nomerın PDFı burada:
http://anasozu.com/wp-content/uploads/2018/03/Ana_Sozu_11_12_2018.pdf
http://anasozu.com/gazetamizin-arhivi/

BİR CUVAP YAZIN