Ana_Sozu_1_2_2019

31.01.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 2124 KERÄ BAKILMIŞ

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2019-cu yılın Büük ayı (yanvar) nomerı

Büük ayın (yanvar) 21-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2019-cu yılın Büük ayı (yanvar) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar:  “Bulgar-gagauz avtonomiyası eşää geldi!!! Gagauzlar, biteriz mi?! Bittik mi??!! Bitirdilär mi?!”, “Gagauzların hem Gagauzluun gözellii – “Çadırın kış gergefi””, “Türkiye Büükelçisinin Gagauziyaya büük vizitı”, “Orhan KURALdan KDU studentlarına konferențiya”, “V-ci Halklararası Kaşgarlı MAHMUT proza yarışmasının sonuçları”, “TÜRKSOYun 25 yılı medalisi”, “Kırgızistanın Oş kasabası – Türk dünnäsının 2019 yılı kultura başkasabası!” h.t.b.

2019-cu yılın Büük ayı (yanvar) nomerın PDFı burada:

http://anasozu.com/wp-content/uploads/2018/10/Ana_Sozu_1_2_2019.pdf

http://anasozu.com/gazetamizin-arhivi/

BİR CUVAP YAZIN