ana_sozu_19_20_2019

05.11.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 841 KERÄ BAKILMIŞ

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2019-cu yılın Canavar ayın (oktäbri) nomerı

Canavar ayın (oktäbri) 31-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2019-cu yılın Canavar ayın (oktäbri) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Nedän acaba?”, “Canavar ayın (oktäbri) 19-zu “Aaçlık kurbannarını Anmak Günü” Gagauziyada oldu”, “Türkiye Respublikasının 96-cı yaşına reçepţiya”, “Premyer-ministru Maya SANDUnun Komrata vizitı”, “Gagauzlara taa bir kara yımırta yımırtlandı. Bu kerä ESPAda Moldova delegațiyasından”, ““Aaçlık kurbannarını Anmak Günü”ndä Avdarmada Çasovnä açtılar”, “Üüredicilär Gününüz kutluca olsun!”, “Çadırda Valentin MOŞKOVa byustu koyuldu”, “Gagauziya Başkanını caltaylılar küyündän buyur ettilär”, “Anmak Gününä saldırannar Tombarlak masaya gelmedilär”, “Aaçlık kurbannarı Ankarada da anıldı”, “Neden Türkiye mücadeleyi Suriye’ye taşıdı?”, “Türkiye deputatları Moldovada hem Gagauziyada” h.t.b.

2019-cu yılın Canavar ayın (oktäbri) nomerın PDFı burada:

http://anasozu.com/wp-content/uploads/2019/09/Ana_Sozu_19_20_2019.pdf

http://anasozu.com/gazetamizin-arhivi/

BİR CUVAP YAZIN