03_04_2019

01.03.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 5346 KERÄ BAKILMIŞ

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2019-cu yılın Küçük ayı (fevral) nomerı

Küçük ayı (fevral) 28-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2019-cü yılın Küçük ayı (fevral) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar:  “Uşak başçalarına YTBdan gagauzça-romınca Didaktika materialları”, “Düsen KASEİNOV: “Ortak türk kulturamızın ürää düüler küçük Gagauziyanın büük üreendä”, “D. KONSTANTİNOV: “Kendileri samannar içindä saklıydılar!”, “Komrat Devlet Universitetında Holokostu andılar”, “Azerbaycan halkının Hocalı genoțidın 27-ci yas yılı bakıldı”, “Seçimnär geçti – gelecek kara, kim kiminnän badaşacek bu ara”, “Büük yazıcıya Büük Ödül”, “O, bütün kuvedini gagauz muzıkasına, kulturasına, folklora verip, yanıp gitti”, “Uşak başçalarında sabaa gimnastika DÜZENİ”, “Gümülcinedä “Anadil Türkçemizi Beraber Kutluyoruz” kultura tepremesi”  h.t.b.

2019-cu yılın Küçük ayı (fevral) nomerın PDFı burada:

http://anasozu.com/wp-content/uploads/2018/10/Ana_Sozu_03_04_2019.pdf

http://anasozu.com/gazetamizin-arhivi/

BİR CUVAP YAZIN