ana_sozu_01_02.2020

01.02.2020, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 339 KERÄ BAKILMIŞ

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2020-ci yılın Büük ayın (yanvar) nomerı

Büük ayın (yanvar) 31-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2020-ci yılın Büük ayın (yanvar)  nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Türkiyedä er tepremesi belası. Çok ölü hem yaralı var”, “Gagauzlar Elazığı unutmadı: “Bu kahır diil pak onnarın, ama hepsi bütün dünneyin”,  “Bu yıl “Tonyukuk

Bengü Taşı”n dikilmesin 1300 yılı”, “Bakalım bu işin kokusu neredän çıkacek?”, “Moldova Prezidentı İgor DODON Türkiyeyä ofițial vizit yaptı”, “Piinir – piinir gibi, islää piinir, ama tulumu – köpek tulumu”, “Gagauziya avtonomiyasının 25-ci yıldönümün 3 günnük tantalalı hem gösterici kutlamaları”, ““Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasına yol” kiyadın hem serginin prezentațiyası”, “Yıldönümü Ankarada hem İstanbulda da bakıldı”, “Prezident TİKA Koordinatorunnan buluştu”, “Stepan KUROGLUnun gimnaziyasında yazıcının 80-ci yıldönümü”, ““Balkannar hem Dou Evropada Türk kulturasının kayıp olan paalılıkları” simpoziumu” h.t.b.

2020-ci yılın Büük ayın (yanvar) nomerın PDFı burada:

http://anasozu.com/wp-content/uploads/2019/12/Ana_Sozu_01_02.2020.pdf

http://anasozu.com/gazetamizin-arhivi/

BİR CUVAP YAZIN