Ana_Sozu_17_18.2020

28.09.2020, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 114 KERÄ BAKILMIŞ

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2020-ci yılın Ceviz ayın (sentäbri) nomerı

Ceviz ayın (sentäbri) 26-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2020-ci yılın Ceviz ayın (sentäbri) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “GHT Gagauz dilini yonmaa brakmadı”, “Kırlannar İlya SINKU gimnaziyasına elektronika yardımı”, “Anketanın KOKUSU te neredän çıktı”, “Eni stadionda ilk ofițial țeremoniya – sportsmennarlan”, “Bekim etti artık Gagauziyada “Ayır, buyur!” (“Divide et impera”) sistemasını kullanmaa?”, “Gagauzları öldürän BANDİTleri neçin idol yapêrlar?”, “Gagauziyaya Türkiyedän medițina ekipirovkası yardımı”, “Romıniya Büükelçiliindän Gagauziyaya bolnițalarına hem lițeyä yardım”, “VI-cı Halklararası Kaşgarlı MAHMUT proza yarışmasına başlêêr”, “Moldovanın “Sergey Lunkeviç” milli Filarmoniyası çatır-çatır yandı”, “Galina SİRKELİ “Ana-boba evi” muzeyini açtı” h.t.b.

2020-ci yılın Ceviz ayın (sentäbri) nomerın PDFı burada:

http://anasozu.com/wp-content/uploads/2020/08/Ana_Sozu_17_18.2020.pdf

http://anasozu.com/gazetamizin-arhivi/

BİR CUVAP YAZIN