ana_sozu_03_04_2021

01.03.2021, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 362 KERÄ BAKILMIŞ

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2021-ci yılın Küçük ayın (fevral) nomerı

Küçük ayın (fevral) 27-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2021-ci yılın Küçük ayın (fevral) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Gagauziya öndercileri Avdarma küüyündä COVID-19-za parasız test yapmak merkezini kapattılar. Neçin???”, “Ekmek dünneyi tutêr – Ankaradan pak un geler”, “İrina VLAHın Ankarada gezisi”, “Sanêrınız Başkan verildi mi? Verecek mi? Ne verildi, ne da verecek!”, “GHTya eni seçimnerin gününä köstekli yol”, “Elena KARAMİT: “Başkan için kompromis – yumup göslerini, onun teklifini kabletmää!””, “Nikolay İVANÇUK: “Ya kabledin, yada sauşun tılsımnara!””, “Konstituțiya sudu dedi: “Olamaz!” Prezident dedi: “Olur!””, “Başkandan ödüllär yaamuru”, “Türkiye, her alanda Gagauz soydaşlarını desteklemeyä devam edecektir”, “KDU 31 yılı erinä, neçin sa 30 yılını kutladı?”, “Raametli Semön POMETKOnun duuma günün 70-ci yıldönümünä”, “Lidiya TODİEVAdan Gagauzlara “Çadırın 2021 ayaz gergefi”” h.t.b.

2021-ci yılın Küçük ayın (fevral) nomerın PDFı burada:

http://anasozu.com/wp-content/uploads/2021/01/Ana_Sosu_03_04.2021.pdf

http://anasozu.com/gazetamizin-arhivi/

BİR CUVAP YAZIN