Ana_Sozu_13_14_2021

31.07.2021, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 4026 KERÄ BAKILMIŞ

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2021-ci yılın Orak ayın (iyül) nomerı

Orak ayın (iyül) 30-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2021-ci Orak ayın (iyül) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “ŞAŞILACEK İŞ: Ukraynada gagauzları erli insan erinä saymêêrlar”, “Uşaklarımıza hem halkımıza TİKAdan kalıcı yardımnar”, “Türkiyenin 2016-cı yılın 15 Temmuz şehitlerinä Gagauziyada saygı”, “GHTya kandidatlara yol açık, ama ilktän imzalar toplanacek”, “Prezident Maya SANDU Gagauziya primarlar Asoțiațiyasınnan buluştu”, “Diş arası kurtlama, lafları zorlan öttürmä hem terbeyleri enidän elä kavramaa savaşmak”, “Neden FETÖ’yle kararlılıkla mücadele etmeliyiz?”, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü”, “Türkiyenin 251 şehiti için Moldova veterannarına 251 kutu iyecek yardımı verildi”, “Valkaneştä Aleksandr PUŞKİNa hem İvan LİPRANDİya pamätnik koyaceklar”, “Konyada 13-cü “Bin Nefes Bir Ses” teatru festivali oldu”, “Moldova Parlamentına sade 3 politika kuvedi geçti”, “Gagauziyada seçimcilär genä soțialistlerin hem komunistlerin yalannarını inandılar” h.t.b.

2021-ci yılın Orak ayın (iyül) PDFı burada:

http://anasozu.com/wp-content/uploads/2021/06/Ana_Sozu_13_14_2021.pdf

http://anasozu.com/gazetamizin-arhivi/

BİR CUVAP YAZIN