13-14_2015

31.07.2015, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 898 KERÄ BAKILMIŞ

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının Orak ayın (iyül) nomerı

Orak ayın (iyül) 31-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının Orak ayın (iyü) nomerı.

Gazetanın ana temaları: 25 yıl geeri Gagauz Milli Gimnası hem Bayraa kabledildi; Komrat muzeyindä Gagauz Devletliin Simvollarının 25-ci yıldönümünü kutladılar; Adet bozuldu – bu kerä Kongres 2016-cı yılda olacek!;Sovet Rejimın represiyalarına düşenneri Çadırda andılar; Romın hem gagauz dilleri Gagauziyada paralel üürenilecek; Gagauziya hem Belarusiyanın Minsk oblasti işbirlii annaşması imzaladılar; Haldun TANERın duumasının 100 yılına Halklararası teatru yaratmaların yarışması; “Umut Evi” merkezi ihtärlara umut verer; Pötr YANULOV – “Gagauziyanın şannı vatandaşı”

h.t.b

Orak ayın (iyül) nomerın PDF buralarda:
http://anasozu.com/gazetamizin-arhivi/
http://anasozu.com/wp-content/uploads/2014/11/13-14_2015.pdf

BİR CUVAP YAZIN