zanet_liteyi

26.04.2018, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 292 KERÄ BAKILMIŞ

Todur ZANET liţeyindä Todur ZANETlän buluşmak

2018-ci yılın Çiçik ayın 25-dä, Gagauziyada ana dili hem yazısı aftası çerçevesindä, Kongaz küüyün Todur ZANET liţeyindä hazırlandı hem yapıldı bir buluşmak akademiklän, poetlan hem yazıcıylan Todur ZANETlän.
zanet_liteyi (1)

Liţeyin büük zalında buluşmaya katıldılar liţeyin öndercileri, üüredicileri hem 5-12 klaslarınadan üürencilär. Liţeyin o günkü musaafirini üürencilär tuz-ekmeklän karşladılar hem baş masaya buyur ettilär.

Buluşma kuruldu dialog formatında. Ama ilktän, adetä görä, zalda bulunannar, ayakta, Gagauziyanın Gimnasını çaldılar. Sora da üürencilär Tatyana KALPAK hem Mariya RUSSU okudular poetın peetlerini hem Elena PAÇİ türkü çaldı. Nedän sora da dialoga geçildi.
zanet_liteyi (4)

İki saattan zeedä buluşmada yazıcıya çok uurlarda soruşlar soruldu, angılarına Canabisi derin hem şıralı cuvaplar verdi. Soruşların çoyu gagauz dilimizin sferasınnan, zenginniinnän hem kolaylıklarınnan ilgiliydilär. Bunnarın büük hem geniş olmasını göstermää deyni, poet, ad vermedään, okudu rus poetların A. PUŞKİNın hem Y. LERMONTOVun  kendisi tarafından gagauz dilinä çevirmelerini, angılarını uşaklar hemen tanıdılar, zerä onnar ölä gözäl ötärdilär gagauzçada da. Sora poet rus dilindä okudu Anna AHMATOVAnın bir peetini, ardına da hep o peetin gagauzçasını.
zanet_liteyi (3)

Lääzım urgulamaa, ani bu gözäl buluşma hazırlandı liţeyin öndercilerinin geçici direktorun Mariya Dimitrievna ÇEBANOVAnın, terbiedicilik uurunda direktor yardımcısı Ekatreina Genadievna DERİVOLKOVAnın, üüredicilik uurunda direktor yardımcısı Mariya İvanovna ÇEBANOVAnın hem gagauz dili hem literaturası uurunda üüredicilerin Mariya İlyiniçna DUŞKOVAnın, Martöna Nikolaevna BARGANın, Praskovya Dimitrievna DOYKOVAnın, Agafya Vasilyevna GAYDARCInın çalışmalarınnan hem başka üüredicilerin zaametinnän.

Götürdü buluşmayı üürenci Dimitriy TULBA.

İvanna UZUN, Todur Zanet adına liţeyin istoriyada üüredicisi

BİR CUVAP YAZIN