INSANNAR YUKARDAN

26.07.2018, tarafından yazılı , CÜMNE, GAGAUZ AVTONOMİYASININ İSTORİYASI, İSTORİYA, LİTERATURA, POEZİYA BÖLÜMÜ, 1079 KERÄ BAKILMIŞ

Todur ZANETin 60-cı yıldönümü

Biz varız poka¹

(Bir Haliz Patriotun bana aalaşması)

27 yıl yalan!
27 yıl yavan!
Halk devleti kurdu –
Başına sündüklär kondu.

Kim yoktu hiç ozaman,
Büün güüsünü düver, aman!
Onnara orden, medali, baaşış!
Halka sa – hıyar başınan bir şiş.

Onnar, kim buvardı bizi ozaman,
Büün “partiot” oldular ansızdan.
Kim kırardı bayraa, baarardı “duşman”,
Genä başta ba, paţan.

Kim taa küçüktü, iyärdi “mama”
Büün te geroy oldu o, ama,
Süt kokusu taa kalmış aazında,
Bu koku var diil aazında.

Öbürü, ani sık “soyardı papşoy”,
O da oldu büün pek büük bir geroy
Geçti o başa hem yok taa aşaa
En üüsek erlerä, en büük bir kaşaa.

Daadılêr ödüllär (paası da kaça!)
KGBya, seksota, başka stukaça.
Yanêr ortalık – oyun diil şaka!
Sızlêêr canımız – biz varız poka!
Todur ZANET,
01.09.2017
____________
¹pokarusçadan: пока, ещё.

BİR CUVAP YAZIN