su_duden

06.06.2018, tarafından yazılı , CÜMNE, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ, POEZİYA BÖLÜMÜ, 628 KERÄ BAKILMIŞ

Todur ZANETin 60-cı yıldönümünä karşı

Akar sular aktı denizlerä
Umurumda da diil senin o lafların!
Yanıp, sündü eski duygularım.
Boş ürektä avaz da kalmadı.
Baar, baarma – kırıldı sevda kanatları.

Sän deersin: dönelim geçmişlerä,
O uykusuz hem da deli gecelerä,
Çiidä yıkandıımız Hederlezä
Hem da o bir yastaa – ikimizä.

İsteersin genä girelim akar suya,
Eni ömür verir ölü o duyguya,
Ama iki kerä girilmeer bir suya.
Yazık, yazık geçmiş o duyguya.

Akar sular aktı denizlerä,
Daadıp o duyguyu köpüklerä.
Eni bir duyguya hiç kalmadı maya,
Bu sevdayı koyamaycez ayaa.
Todur ZANET, 07.02.2018

BİR CUVAP YAZIN