maskalar

08.06.2018, tarafından yazılı , CÜMNE, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ, POEZİYA BÖLÜMÜ, 1222 KERÄ BAKILMIŞ

Todur ZANETin 60-cı yıldönümünä karşı

Maskalı maskaralara
Alıştım gülär maska altından bakan bakışlara…
Alıştım arkamdan uran keskin bıçaklara…
Alıştım miskinnää, haseetlää…
Salt alışamadım bu titsi hayarsızlaa, esapsızlaa…

Alıştım üstümä atılan kara bataklaa…
Alıştım yukardan sauran mındarlaa…
Alıştım yudaların kurşununa…
Salt alışamadım maskalı maskaralara…

Alıştım artık herbir işä…
Alıştım, ani başkancıklar da cücä…
Alıştım maskaralaa, yalancılaa….
Canım raat – alıştım! Ama…

Bitişti bıçak yaraları – kaldı izleri…
Giderim bu baskı altında ileri:
Bakışlar, yalannar, bataklar altında –
Halkın kruçası hep sırtımda…

Bunnara karşı dooru laf – kalkanım,
Korunmaa deyni sözüm – oklarım,
Yaasın kurşunnar – hiç yoktur korkum.
Halkıma izmettäyim – kaavidir ruhum!
Todur ZANET, 26.01.-10.04.2011

BİR CUVAP YAZIN