tomay_kurbani

31.08.2017, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 484 KERÄ BAKILMIŞ

Tomay Küüyün Kurbanını baktı

Harman ayın 28-dä Gagauziyanın Çadır rayonun Tomay küüyü Kurbanını baktı. Bu yıl Küyün Kurbanını küü Klisesinin Kurbanınnan bir günä aldılar. Bu iş oldu o üzerä, ani klisenin popazı Ay-boba Dimitriy artık irmi yıl bu klisedä slujba yapêr, da onuştan bunun da yıldönümünü o günü kutladılar.
tomay_kurbani (1)

Kurban başladı yortulu liturgiyadan, angasını götürdü Komrat hem Kaul episkopu ANATOLİY hem ona yardım ettilär Gagauziyadan hem Ukraynadan popazlar. Liturgiyadan sora Episkop ANATOLİY verdi Tomay popazına Dimitriya klisä medalisi. Gagauziya Başkanı İrina VLAH ta, ani geldiydi burayı Rusiyanın Gosdumasının BDT hem Evraziya integraţiyası işlerinä bakan deputatınnan Mihail KROTOVlan, verdi popaz Dimitriya “Gagauziyanın şannı vatandaşı” adını.
tomay_kurbani (2)

Sora Tomay Kurbanı ilerledi “Kartofi” maalesindä (S.Lazo sokaa). Bu maalenin insannarı büük şenniklän karşladılar küüyün primarını Födor Födoroviç TOPÇUyu, primariyanın insannarını hem Kurbanın musaafirlerini.

“Kartofi” maalesinin insannarı gösterdilär kendi becerikliini, ustalıını hem birkaç gagauz adetini, angısının arasında vardı “Uşaa mirudan çıkarmak”. Nedän sora ikram ettilär maalenin “musaafirlerini” gagauz milli imeklerinnän hem gagauz oyunnarınnan sefa sürdülär.
tomay_kurbani (3)

Tomay küüyü Kurbanında sonunda insannara konţert gösterildi hem kıırma dattırıldı.

Not. Kurbanın kultura programasını hazırladılar Tomay kultura Evin zaametçileri, bu evin başı Pötr KUŢAROVun önderciliindä.

BİR CUVAP YAZIN