trıntor_1

03.04.2021, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 530 KERÄ BAKILMIŞ

Trıntorlar komisiyası Halk Topluşuna seçimneri durguttu

Hederlez (may) ayın 16-da lääzımdı olsun Gagauziya Halk Topluşuna seçimnär, ama, çiineyip Gagauziyanın Temel Kanonunu,  GHTnın kararını hem kendisini gagauz milletindä büük sayan Gagauziyanın Üstolanolan Durumnarı Komisiyası (ÜDK), maamilä surat pandemiya beterinä, durguttu onnarı.

Esap alın birkaç erif, ani gagauzların tarafından hiç ayırılmadılar hem bir faydalı iş yapmayan trıntorlar Komisiyasına Gagauziya Başkanı tarafından koyulannar, cadılar gibi, nestettilär GHTyı seçän insannarın üstünä. Hem bu diil seftä iş.

Bilersiniz mi neçin onnar bunu herkerä takazasız yapêrlar?

Neçin, zerä onnar hem onnarı orayı koyan insancık Gagauziyayı hem gagauz milletini bişeyä saymêêrlar hem bişeydän korkmêêrlar. Bu trıntorlar komisiyasının erifleri, kuyrukludan oldukları için, ne Allahtan korkêrlar, ne şeytandan, ne başka bir kimseydän, ne da zakonnardan. Zerä onnara bir zakon var – onnarı komisiyaya koyan maalä insancıının emiri.

Todur Zanet

BİR CUVAP YAZIN