kaskarlı_mahmut_afişa_1

13.09.2020, tarafından yazılı , CÜMNE, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ, PROZA BÖLÜMÜ, 357 KERÄ BAKILMIŞ

Türk dünnäsının 12 yıl yapılan ilk hem tek literatura yarışması başlêêr

İlkinkisi 2008 yılında olan hem türk dünnääsının büük bilgiç adamın  Kaşgarlı MAHMUTun duumasının 1000-ci yılında yapılan proza yarışmasının 6-sı başlêêr.
Geçän yarışmalarda Türk dünnääsının 14 devletindän hem topluluundan yıvın katılımın olduu gibi, yarışma genä dünääyın her erindä yaşayan özbekçä, kazakça, kırgızca, tatarca, gagauzça gibi bütün Türk dilli yazıcıların katılımasına açıktır.
Geçtiimiz yıllarda Halklararası Kaşgarlı MAHMUT proza yarışmalarında sırasınnan ödülleri aldılar: Asuman GÜZELCE (Türkiye), Ejder OL (Azerbaycan), Nurgali ORAZ (Kazakistan), Gafur İMAMIZADE HİYAVÎ (İran Azerbaycan) hem Reşit HANADAN (Kosova).
Bu yılda bütün Türk dünnääsından yıvın katılımın beklendii  yarışmada yazıcılarımızdan  şindidän başarılar dileez.

VI-cı Halklararası Kaşgarlı MAHMUT proza yarışması

Konu: “Serbest”
Annatmaların son verilecek günü: 15 Kasım 2020 y.
Şort listeyä girennerin açıklanması: 15 Kırım ay (dekabri) 2020 y.
Halklararası Ödül Töreni: Kırım ay (dekabri) 2020 y.

Halklararasi ödüllär:

Birinciyä: 25.000 TL;
İkinciyä:   20.000 TL;
Üçüncüyä: 15.000 TL;
Mansiyon:  10.500 TL.

Yarışma kertikleri:

1. Yarışmaya katılacak yaratmalar kmahmut2020@gmail.com adresinä e-poşta yolunnan yollanacek.

2. Yarışmaya katılacek yaratmalar taa öncä hiçbir yarışmada ödül almamış hem hiç bir erdä yayınnanmamış olaceklar.

3. Annatma konusu serbesttir.

4. Her yazıcı, yarışmaya en çok iki ayırı annatmaylan katılabilir. Yollanılacek annatmaların her birinin en az 1.000 (bir bin) en çok 10.000 (on bin) laflan yazılı olacek

5. Yarışmaya yollanılacek annatmaların üzerindä sadä parol yazılı olacek; paroldan kaarä  yarışmacının adını belertän bir nışan bulunursa annatma yarışma dışı brakılacek.

6. Yarışmacı, kimnik kopiyasını, açık adresini, biyografiyasını, parolünu hem 1 patredini ayrı bir dosyeda yollayacek.

7. Annatmalar kompyutorda 12 punto olarak yazılacak.

8. Yarışmaya katılan annatmaların yazıları kesinniklän geeri verilmeyecek hem yazıların saabisi bu konuda hiçbir hak ortaya koyamayacek.

9. Yarışmada ödül kazanan yaratmaların yayın hakları Avrasya Yazarlar Birliinä geçeceklär.

Avrasya Yazarlar Birlii

BİR CUVAP YAZIN