cavusolu

20.12.2017, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 1381 KERÄ BAKILMIŞ

Türkiye Başbakan yardımcısı Hakan ÇAVUŞOĞLU Moldovaya ofiţial vizitı

m ayın (dekabri) 19-20 nnerindä, Kişinevda olan Devletlär arası alış-veriş hem ekonomika işbirlii Moldova-Türkiye Komisiyasının IX toplantısınnan ilgili oılarak, Moldovada ofiţial vizitlan bulunêr rkiye Respublikasının Başbakan yardımcısı Hakan ÇAVUŞOĞLU.

 

Kırım ayın (dekabri) 19-da, Devletlär arası alış-veriş hem ekonomika işbirlii Moldova-Türkiye Komisiyanın toplantısında, Başbakan yardımcısı Hakan ÇAVUŞOĞLU açıklandı, ani, başlayıp 2016-cı yılın Kasım ayın birindän, açan Moldova hem Türkiye arasında serbest alış-veriş annaşması kuvedä girdi, iki devlet arasında alış-veriş işleri taa pek hızlandı, da 2017-ci yılında 500 milion ABD dolarına etişti.

Toplantıda incelendi kolaylıklar hem yollar bu ţifraları zeedeletmää hem onnarı 1 miliard dolara üüseltmää deyni. Bu kolaylıkların hem yolların arasında bulunêr karşılıklı proektların ömürä geçirilmesi, angıların arasında Gagauziyaylan ilgili proektlar da var.
cavusolu._dodon_2 jpg

Kendi tarafından Moldovanın ekonomika hem infrastruktura ministrusu Oktavän KALMIK Devletlär arası alış-veriş hem ekonomika işbirlii Moldova-Türkiye Komisiyasının IX toplantısında urguladı, ani Moldova Respublikasının ekonomikasına yatırımnarında Türkiye Respublikası bulunêr 3-cü erdä hem Moldovanın dış ortaklarının listesindä 7-ci eri kaplêêr. Canabisi söledi, ani bitki yıllarda türk yatırımcıları, burada türk kapitalınnan 1250 firma açıp, Moldovanın ekonomikasına 22 miliard dolardan zeedä para koydular.

Vizitın ilk günündä Başbakan yardımcısı Hakan ÇAVUŞOĞLU ayırı buluştu Moldova Prezidentı İgor DODONnan hem Moldova Premyer-ministrusu Pavel FİLİPlan. Buluşmalara Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ ta katıldı.

Moldova Prezidentı buluşmada açıklandı, ani İgor DODONun teklifinä görä, Türkiye Respublikası kararladı Moldova Prezidenturasının binasına remont yapmaa, alıp üstünä hepsi para harçlarını. Buluşmada annaşıldı, ani remonttan sora Prezidenturanın açılışı olacek 2018-ci yılın Hederlez ayında, açan Prezident İgor DODONun teklifinä görä, Türkiye Respublikanın Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN Moldovaya ofiţial bir vizitlan gelecek.
cavusolu._filip jpg

Hem Prezident İgor DODONnan hem Premyer-ministru Pavel FİLİPlan buluşmada, Moldova-Türkiye arasında politika, cümne-ekonomika hem işbirliinnän ortaklık uurunda konular incelendi. Moldova Prezidentı da, Premyer-ministrusu da şükür ettilär o büük yardımnar için, angıları TİKA (Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu) yolunnan Türkiye tarafı Moldovada yapêr.

Not. Kırım ayın (dekabri) 20-dä günündä Türkiye Respublikasının Başbakan yardımcısı Hakan ÇAVUŞOĞLU ofiţial vizitlan Gagauziyada bulunacek. Vizit programasına görä Canabisi buluşacek Gagauziyanın öndercilerinnän, bakacek nicä gider işlär Türkiye tarafından Komratta yapılan uşak başçasının, Yaratmak evinin hem rayon bolniţasının stroykalarında. Başbakan yardımcısı Hakan ÇAVUŞOĞLU uurayacek Komrat Devlet Universitetına hem pay alacek Çadır kasabasında Stratan deresinin paklanmasından sora ofiţial açılışında.

Foto: moldpres.md, prezident.md, gov.md

BİR CUVAP YAZIN