Kurban_DSC_6938

24.08.2018, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 742 KERÄ BAKILMIŞ

Türkiye Büükelçiliindän “Kurban Bayram” yardımı

Musulmannarın iki en büük din yortularından birisindä “Kurban Bayram” günnerindä Türkiye Kişinev Büükelçilii, Türkiyedän “Kızıl Ay” kuruluşunnan birliktä, Moldovanın hem Gagauziyanın fıkaara hem zoru olan aylelerinä Kurban yardımı yaptı.Çarşamba günü, Harman ayın (avgust) 22-dä bu yardımnar Gagauziyanın hem Taraklı rayonun 11 küyündä yapıldılar.
Kurban_DSC_6917

Perşembä günü da, Harman ayın (avgust) 23-dä, Türkiye Büükelçilii, Kişinev primariyasınnan bilä, Kurban yardımnarını Kişinevun bu türlü yardım bekleyän çok kuruluşuna, Kurban için adanan hayvannarı (koyun hem dana) musulman kanonnarına görä kesip, onnarın 250 kg etinnän paketları daattı. O kuruluşların arasında var “Gavroş Evi” (“Casa Gavroshe”), “Komunikațiya hem risklı durumnar Evinä” („Casa comunitară în situaţii de risc”), “Uşakların erleştirmä Merkezi” („Centrul de plasament pentru copii”), “Uşaklık, gençlik hem aylä Merkezi” („Centrul pentru Copilărie, Adolescenţă şi Familie”), “Kusurlu uşaklar Evi” („Casa comunitară pentru copii cu dizabilităţi”), “Sakatlara hem pensionnara kuytulanmak için respublikaMerkesi” („Azilul republican pentru invalizi şi pensionari”), “Evsizlerin erleştirmä Merkezi” („Centrul de găzduire a persoanelor fără domiciliu”).
Kurban_DSC_6932

Kişinevda Kurban yardımnarın daadılmasının yortulu sırası geçti Primariyanın “Uşakların haklarını korumak Direkțiyası”nda. Sırada pay aldı Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER. Kendi nasaat sözündä Canabisi açıkladı, ani “Kurban Baayram – bu musulmannarın en büük yortlarından birisi hem bu yortuda kurban kesilän hayvannarın etleri daadılêr fıkaara hem bu yardıma zoru olan insannara, bakmadaan angı dini onnar inanêrlar. Onuştan biz da karar aldık etlän paketları vermää sizä, uşaklara”.

Türkiye “Kızıl Ay” kuruluşundan Metin TUNÇ sa söledi, ani “Kızıl ay, Kurban yardımı yapmaa isteyän insannardan doverennosty alıp, onnarın adından yardımı bu yıl 40 devlettä yapêrız”.

Kendi taraından, Kişinev Primariyasının “Uşakların haklarını korumak Direkțiyası”nın geçici başı Luçia KAÇUK şükür etti Türkiye Kişinev Büükelçiliinä, “Kızıl Ay” kuruluşuna hem Türkiyeyä bu pek lääzımnı hem faydalı yardım için.

Not. Musulmannarın ikinci büük yortusunda “Ramazan bayramı”nda da Türkiyenin “Kızıl ay” kuruluşu, Kişinev TİKA koordinatorluk ofisin yardımınnan, Moldovanın hem Gagauziyanın 1200 yoksul aylesinä iyecek malları kutular baaşışlarını yaptı (bak: http://anasozu.com/gagauziyaya-kizil-ay-yardimi-geldi/ hem http://anasozu.com/kizil-ay-ramazan-yardimi-valkanesa-etisti/).

BİR CUVAP YAZIN