GRT_Buukelci

27.03.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1072 KERÄ BAKILMIŞ

Türkiye Büükelçisi GRTnın başınnan buluştu hem GRTnın işlerini inceledi

Baba Marta ayın 19-da Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER kendi çalışma odasında buluştu GRTnın (Gagauziya Radio hem Televideniye) başınnan Vitaliy GAYDARCIylan. Buluşmada ortaya koyulan soruş birdi: nicä ileri dooru da ilerletmää hem genişletmää GRTnın işini.

Büükelçi Gürol SÖKMENSÜER söledi, ani büük meraklıklan seviner o pozitiv eniliklerä hem ilerlemeklerä, ani olêrlar GRTda, onun başına Vitaliy GAYDARCI geldiktän sora hem urguladı, ani Türkiye hazır ileri dooru da Gagauziya Radio hem Televideniyaya yardımcı olmaa bu işleri taa üüsek uura kaldırmaa deyni.

Kendi tarafından GRTnın başı Vitaliy GAYDARCI şükür etti Türkiye Respublikasına hem özelliklän Büükelçiyä Gürol SÖKMENSÜERä o büük yardımnar için, ani Türkiye tarafından GRTnın kurulması için hem büünkü gündä ayakta kalması için yapılêr. Canabisi söledi, ani bu olmaydı GRT da büün olmayaceydı. Türkiyenin yardımınnan GRT başladı TÜRKSAT sputnik sistemasından kendi programalarını dünneyä yayınnamaa. Bu verdi kolayını gagauzları hem Gagauziyayı bütün dünneydä görsünnär hem işitsinnär.

Vitaliy GAYDARCI açıkladı Türkiye Kişinev Büükelçisinä, ani büünkü gündä GRTnın var birkaç tehnika problemaları. Onnarın birisi – büük kuvetli SERVER, ikincisi da – respublikanın her bir köşesindän cannı yayın yapmaa deyni tehnikanın enilenmesi. Bundan kaarä GRT başı teklif etti, yakışarsa, GRT işçileri için Türkiye Radio Televideniye (TRT) kuruluşunda staj yaptırmaa.

Büükelçi Gürol SÖKMENSÜER urguladı, ani hepsi bu işlerdä hem başkalarında da Türkiye Respublikası ileri dooru da, bir şüpesiz, yardımcı olacek.

Not. TÜRKSATtan GRTyı siiretmäk için: MPEG 4 sputnik tünerin TÜRKSAT sputniinä uurlaması 42 gradus; Signalı aaramak dalgası 12685 V SR: 30000

BİR CUVAP YAZIN