elci_GHT

16.02.2017, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 519 KERÄ BAKILMIŞ

Türkiye Büükelçisi Halk Topluşun Prezidiumunnan buluştu

Küçük ayın 16-da Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ buluştu Gagauziya Halk Topluşun Başınnan Aleksandr TARNAVSKİYlän hem GHT Prezidiumun azalarınnan. Buluşmada pay aldı Gagauziya Başkanı da, bildirer Halk Topluşun pres-slujbası.

Büükelçi Hulusi KILIÇ kutladı eni Halk Topluşunu başlanan çalışmalarınnan hem açıkladı, ani Türkiye herzaman Gagauziyayı Moldovanın bütünnüün içindä görer.

Büükelçisi Hulusi KILIÇ bildirdi, ani bu yılın Moldovaya hem Gagauziyaya vizitlan gelecek Türkiyenin Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN. Hep bu yılın Moldovaya Türkiyenin Başbakanı Binali YILDIRIM da bir vizit yapacek.

Gagauziya Halk Topluşun Başı Aleksandr TARNAVSKİY şükür etti o yardımnar için, ani Türkiye Gagauziyaya yapêr TİKA yolunnan hem diplomatiya uurunnan.

Büükelçi Hulusi KILIÇ urguladı, ani herzaman yardımcı olacek Halk Topluşuna onun çalışmasında.

BİR CUVAP YAZIN