gurol_sokmensuer_gagauziyada (11)

23.01.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 4335 KERÄ BAKILMIŞ

Türkiye Büükelçisinin Gagauziyaya büük vizitı

2019-cu yılın Büük ayın 22-dä Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER Gagauziyaya büük vizit yaptı. Vizit zamanındaCanabisinin yanında vardılar TİKA Kişinev ofisin koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU hem Türkiye Kişinev Büükelçiliin diplomatları Erdoğan ODABAŞ hem Esra ŞEN.
gurol_sokmensuer_gagauziyada (1)

Vizit başladı Komrat kasabasının primarınnan Sergey ANASTASOVlan buluşmadan. Buluşmada Sergey ANASTASOV annattı Komrat primariyasının hazırlıı hem katkısı için o proektlara, angıları Türkiyenin yardımınnan 2019-cu yılda Komratta başlanacek. Bundan kaarä, komratlıların adından, şükür etti o büük yardımcı proektlar için, ani Türkiye TİKA yolunnan büünkü günädän Komratta yapıtı.
gurol_sokmensuer_gagauziyada (2)

Kendi tarafından Büükelçi Gürol SÖKMENSÜER söledi, ani bu yardımnar ilerleyecek hem hepsi proektların aslıya çıkarılmasında Türkiye Büükelçilii herkerä yardımcı olacek.
gurol_sokmensuer_gagauziyada (3)

Bu buluşmadan sora Büükelçi Gürol SÖKMENSÜER iki buluşma yaptı Gagauziyanın İspolkomunda. İlk buluşma oldu Gagauziya Başkanı İrina VLAHlan, ikincisi da Gagauziya aksakallar dernään başı Vasiliy ARNAUTlan.
gurol_sokmensuer_gagauziyada (4)

Nicä bildirer Gagauziya Başkanın pres-slujbası Gagauziya Başkanınnan buluşmada incelendi soruşlarü ani ilgiliydilär Komratta “Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksı”nın hem dünnä standartlarına uygun stadionun yapılmasınnan. Bundan kaarä Başkan teklif etti, ani TİKA tarafından yapılan hem bu yıl Türkiye Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞANın Gagauziyaya ofițial vizitında açılan Komrat regional “Aziz SANCAR” bolnițasının vraçları Türkiyedä kurslar geçsinnär.
gurol_sokmensuer_gagauziyada (5)

Gagauziya aksakallar dernään başınnan buluşmada Büükelçi Gürol SÖKMENSÜERa verildi bilgilär bu dernään çalışması hem Gagauziyada yaşlıların yaşamaları için.
gurol_sokmensuer_gagauziyada (6)

Taa ötää dooru bütün delegațiya, Komrat ATATÜRK bibliotekasına uurayıp, baaşladı burayı çok sayıda Türkiyedän getirilän literatura, bilim hem üüredicilik kiyatlarını. Kiyatları kabletti bibliotekanın direktoru Vasilisa TANASOGLU.
gurol_sokmensuer_gagauziyada (7)

Vizit Komrat “Nastradin Hoca” uşak başçasında ilerledi. Bu uşak başçası da bıldır TİKA tarafından yapıldı hem ekspluatațiyaya verildi. Burada Türkiye Büükelçisi buluştu uşak başçasının çalışma kolektivınnan hem baaşladı onnarın herkezinä birär mobilnıy telefon.
gurol_sokmensuer_gagauziyada (8)

Komrada vizitın son noktası oldu Komrat Devlet Universitetı (KDU), neredä Universitetın rektoru Sergey ZAHARİYAylan buluşmak oldu hem KDUda Hamdullah Suphi TANRIÖVER türkologiya bölümü odasının açılışı yapıldı ,Universitetın pedagoglarınnan hem türk studentlarınnan buluşma oldu.
gurol_sokmensuer_gagauziyada (9)

Taa ötää Büükelçi Gürol SÖKMENSÜERin vizitı Gagauziyanın Kıpçak küüyündä, küüyün primarınnan Oleg GARİZANnan buluşmaylan, küülän hem TİKA tarafından burada yapılan “Recep Tayyip ERDOĞAN” uşak başçasınnan tanışmaylan ilerledi.
gurol_sokmensuer_gagauziyada (12)
gurol_sokmensuer_gagauziyada (13)
gurol_sokmensuer_gagauziyada (10)

BİR CUVAP YAZIN