Kemal_Aydin_Gagauziyada

02.07.2014, tarafından yazılı , POLİTİKA BÖLÜMÜ, 1989 KERÄ BAKILMIŞ

Türkiye dış işlerinin delegaţiyası Komratta

Orak ayın (iyül) 1-dä Komratta bulundu Tirkiye respublikasının dış işleri ministestvosunun müsteşar (birinci sekretar) yardımcısı Ali Kemal AYDIN, genel müdür yardımcısı Mustafa KAPUCU hem Türkiye Kişinev Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL.

Bulunmak programasında görä Canabilerinnen GHT salonunda, presaya açık olan buluşmada, buluştular Gagauziya başkanı Mihail FORMUZAL, Halk Topluşun başı Dimitriy KONSTANTİNOV, GHTnın kimi deputatları hem Gagauziya İspolkomun azaları. Burada Gagauziya hem Türkiye arasında ekonomika hem politika ilişkileri incelendi.

Sora Ali Kemal AYDIN Gagauz TV-sında bir programada pay aldı.

Bir gün taa ileri, Kişinevda, Kirez ayın (iyün) 30-da Türkiyedän delegaţiya buluştu Moldova dış işleri ministerstvosunun ministr yardımcısınnan Valeriu CHİVERİylan.

BİR CUVAP YAZIN