ahmet_yildiz_dodon

21.02.2017, tarafından yazılı , POLİTİKA BÖLÜMÜ, 912 KERÄ BAKILMIŞ

Türkiye dışişleri Bakan yardımcısı Büükelçi Ahmet YILDIZın Moldovada ofiţial buluşmaları

Moldovada ofiţial vizitlan bulunan Türkiye dışişleri Bakan yardımcısı Büükelçi Ahmet YILDIZ Küçük ayın 20-dä, vizit programasına görä, Moldova Prezidentı İgor DODONnan, Parlament Başı Andrian KANDUylan (Candu) hem Moldovanın premyer-ministru yardımcısı, dışişleri hem Evropaya integraţiya ministrusu Andrey GALBURlan buluştu.

Moldova Prezidentın İgor DODONnan buluşmak
Küçük ayın 20-dä Moldova Prezidentın İgor DODON buluştu Türkiye dışişleri Bakan yardımcısı Büükelçi Ahmet YILDIZlan. Buluşmada iki taraf ta açıkladı kendi fikirlerinin Moldova-Türkiye arasında işbirliin derinnetmesi hem ilerletmesi için, bildirdi prezidentın pres-slujbası.

 

Moldova Prezidentı hoş bakışlan açıkladı Türkiye hem Moldova Respublikası arasında  diplomatiya ilişkilerin durumunu, angılarının bu yıl 25-ci yıldönümü tamamnandı.

İgor DODON şükür etti o yardımnar için, ani yapılêr Moldova Respublikasına investiţiyaların karşılıklı korunması hem ilerletmesi için devletlär arasında moldo-türk annaşmasının hem da TİKAnın yolunnan, bölä önemni uurlarda, nicä saalık, üüredicilik, çevrä durumunda hem Gagauziyada infrastrukturanın enilenmesindä.

Moldova Prezidentı kabletti teklifi hem söz verdi, ani pay alacek Hederlez ayın (may) 22-dä Stambulda yapılan Karadeniz ekonomika işbirlii Kuruluşun pravitelstvolar hem devletlär başların Toplantısında.

Moldova Prezidentı İgor DODON annattı, ani Moldovada artık başladılar hazırlanmaa Türkiye Respublikasının Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞANın Moldovaya ofiţial vizitına, ani beklener Haderlez ayın 5-dä.

Türkiye dışişleri Bakan yardımcısı Büükelçi Ahmet YILDIZ buluşmanın sonunda, İgor DODONun duuma gününnän ilgili olarak, baaşladı Moldova Prezidentına Türkiye Respublikasının Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞANın baaşışını, hem kutladı Canabisini Türkiye Respublikasının bütün öndercilerinin adından, bildirer prezidentın pres-slujbası.

Moldova Parlament Başı Andrian KANDUylan (Candu) buluşmak
Küçük ayın 20-dä Moldova Parlament Başı Andrian KANDU (Candu) buluştu Türkiye dışişleri Bakan yardımcısı Büükelçi Ahmet YILDIZlan. Buluşmada annaşıldı, ani ileri dooru da Moldova hem Türkiye arasında eni proektların ömürä geçirilmesinnä, iki devlet arasında işbirlii ilerleyecek, bildirdi parlamentın pres-slujbası.
ahmet_yildiz_kandu_2

Buluşmada Andrian KANDU (Candu) urguladı, ani “Türkiye var hem kalêr bizim devletin en önemni hem aktiv ortaklarımızın birisi. Biz isteeriz, ani Moldovanın ekonomikası ileri dooru da türk biznesın investiţiyalarına deyni önemni bir uur kalsın”.

Moldova Parlament Başı annattı Kişinevun hem Komradın arasında dialogun ilerlemesi için, hem da Moldova Parlamentın zaametleri için, ani yapılêr Gagauziya Halk Topluşun çalışmalarının kaavilenmesi için. Andrian KANDU (Candu) istedi yardım Türkiye öndercilerindän Gagauziyada infrastrukturanın enilenmesindä, ani lääzım Gagauziyanın ilerlemesi hem enilenmesi için, hem da istedi yardım Türkiyeylan serbest alış-veriş Annaşmasının ömürä geçirilmesindä.

Türkiye dışişleri Bakan yardımcısı Büükelçi Ahmet YILDIZ kendi tarafından teklif etti, ani Kişinevlan Komrat arasında dialog ilerlesin, ani gagauz halkı taa da aktiv integraţiya yapsın Moldova cümnesinä, bildirer parlamentın pres-slujbası.

Moldovanın premyer-ministru yardımcısı, dışişleri hem Evropaya integraţiya ministrusu Andrey GALBURlan buluşmak
Küçük ayın 20-dä Moldovanın premyer-ministru yardımcısı, dışişleri hem Evropaya integraţiya ministrusu Andrey GALBUR buluştu Türkiye dışişleri Bakan yardımcısı Büükelçi Ahmet YILDIZlan, bildirdi ministerlii cümneylän baalantılar slujbası.
ahmet_yildiz_galbur

Buluşmada iki taraf açıkladı kendi fikirlerinin Moldova-Türkiye arasında işbirliin derinnetmesndä hem ilerletmesindä, karşılıklı politika dialogunda hem alış-veriş hem da ekonomika ilişkilerindä.

İki taraf ta açıkladılar, ani devletlär arasında çeşitli uurlada faydalı işbirlii var, hem urguladılar o önemni karşılıklı vizitlar için, ani bu yılın içindä yapılacek. O vizitların arasında var Moldovaya Türkiye Respublikasının Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞANın ofiţial vizitı, ani Haderlez ayın başında beklener, bildirer ministerlii cümneylän baalantılar slujbası.

BİR CUVAP YAZIN