Mehmet_Selim_KARTAL

25.02.2015, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1192 KERÄ BAKILMIŞ

Türkiye hiç bir Gagauziya Başkanına kandidattan yanı diil

Gagauziya Başkannıına seçim kompaniyası çerçevesindä, Gagauziya Başkanına kimi kandidatlar başladılar sölemää, ani onnarın arkasında durarmış hem onnardan yanıymış Türkiye Respublikası. Bu işin doorusunu üürenmää deyni, “Ana Sözü” cuvap için danıştı Moldovada Türkiye Büükelçisinä sayın Mehmet Selim KARTALa. Te ne Canabisi açıkladı:

“Gagauziya Başkanın seçmesindä biz Gagauz kardaşlarımızın işinä karışmêêrız. Türkiye hiç bir Gagauziya Başkanın kandidatın arkasında durmêêr hem yanı diil. Bizim için herbir kandidat saygılıdır. Angı kandidat seçilirsä seçilsin, biz onunnan en üst düzeydä işbirliinä hazırız. Bu günädän da bölä oldu, bu gündän sora da ölä olacek.

Biz Gagauziyanın iç işlerinä hiç bir kerä karışmêêrız. Biz Moldova Respublikasını bütün göreriz hem Gagauziyayı da onun bir parçası olarak kablederiz. Gagauz kardaşlarımızın ekonomika, kultura hem cümne yaşamasına yardımnarımızdan mutluyuz, hem da herkerä o yardımnara hazırız.”

BİR CUVAP YAZIN