onur_turkiye_yol (1)

08.11.2019, tarafından yazılı , CÜMNE, EKONOMİKA BÖLÜMÜ, 2642 KERÄ BAKILMIŞ

Türkiye kompaniyası Komrat çevrä yolunu yapêr

Evropa rekonstrukțiya hem ilerlemä bankasının hem Evroninvestbankın verdii kreditlän (59,5 milion evro) Türkiyedän “Onur” kompaniyası Gagauziyanın baş kasabasının dolayına en eni tehnologiyalara görä 19 kilometralık uzunnuunda çevrä yolu yapêr.

Komrat çevrä yolu 2021-ci yolda başarılacek, nedän sora o olacek Gagauziyanın hem Moldovanın dünnää standartlarına görä yapılmış en modern bir yolu. Şindi sa burada işlär bir yıl kadar sürter hem yolun yaklaşık yarısı artık yapıldı.

Nicä bildirdi “Onur” kompaniyanın önetim kurulu başkanı İhsan ÇETİNCEVİZ “Şindi proektı aslıya çıkamaa deyni burada 322 kişi çalışêr. Onnarın 42-si Türkiyedän hem 282-si da Gagauziyadan. Sora, işlär büüdüynän, işä taa insan alacez. Labaratoriyalarda, kamionnarda, spețtehnikada hem kufnedä gagauzlar işleerlär. Bu proektı 2021-ci yılda başa çıkaracez”.

Proektın menecerı Kenan KÖSE açıkladı: “Biz hepsi tehnologiyalara uyêrız. Yol çok katlı olacek. Onun yapılmasında kum hem beton kullanılacek hem altta taştan maasuz drenaj yapılacek. Yola dört santim kalınnıında haşlak asfalt koyulacek hem onun üstünä dä beş santim kalınnıında çetinnetmäk için koruycu suuk asfalt erleştirilecek. Yolda altı köprü düzülecek. Yolun kenarlarında derenajlar hem suyu almak arıklar yapılacek, ne verecek kolayını tarlaları sellerdän korumaa”.

Maasuz yolun yapılmasına “Onur” kompaniyası Gagauziyada kurdu 24 saatta 240 ton beton yapan bir asfalt-beton zavodu. Bu verecek kolayını yolcular işi durmadaan ilerletsinnär.

Çevrä yolun başarılması açacek yolu büük tonajlı kamionnara hem onnarı Komradın hem Bucak küüyün içindän geçmesini alacek, nedän sora kamionnar insannarı raatsız etmeyeceklär hem iç yolları bozmayaceklar, te nicä şindi olêr.

Dimu ERİBAKAN
onur_turkiye_yol (2)
onur_turkiye_yol (3)

Anaktar sözlär : , ,

BİR CUVAP YAZIN