tbmm_1

31.10.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 483 KERÄ BAKILMIŞ

Türkiye Parlamentın deputatları Moldovada hem Gagauziyada

Karadeniz ekonomika işbirlii Kurulun (KEİPA) Kultura, Üüredicilik hem Soțial işleri Komisiyasının 53-cü toplantısına katılmasınnan, Canavar ayın (oktäbri) 20-23 günnerindä Moldovada bulundular Türkiye Büük Millet Meclisi (Türkiye Parlamentı) deputatları Cemal ÖZTÜRK, Metin GÜNDOĞDU hem Uğur BAYRAKTUTAN. Delegațiyada vardı Türkiye Parlamentın zaametçisi Ersin AYDIN da.

Komisiyasının 53-cü toplantısına başkannık etti Moldova Parlamentın spikerı Zinaida GREÇANAYA. Toplantıda pay aldı Moldova Türkiye Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER da.

Vizit zamanında Karadeniz ekonomika işbirlii Kurulu toplantısında iş çalışmalarından kaarä Türkiye Parlamentın deputatları bulundular Moldova Türkiye Büükelçiliindä hem Kişinev TİKA ofisindä, neredä buluştular Moldova Türkiye Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜERlän hem  TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLUylan.

Türkiyedän deputatlar, Moldovada Türkiye Büükelçiliin zaametçisinnän Esra ŞENnän bilä, yaptılar bir vizit Gagauziyaya da, neredä buluştular Gagauziya Başkanınnan hem Gagauziyadan Moldova Parlamentın deputatlarınnan. Ayırı bir buluşma oldu Gagauziya Halk Topluşu Başınnan hem GHT deputatlarınnan.

Gagauziyada Türkiyedän delegațiya azaları tanıştılar Komrat “Hoca Nastradin” modern yatılı uşak başçasınnan, “Aziz SANCAR” alıştırma hem diagnostika korpusunnnan hem Kongaz Süleyman DEMİREL lițeyinnän.
tbmm_2
tbmm_3

BİR CUVAP YAZIN