TC_receptiya_3_

29.10.2016, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 1044 KERÄ BAKILMIŞ

Türkiye Respublikasının 93-cü yıldönümü reçepţiyası

93 yıl geeri, 1923-cü yılın Canavar ayın (oktäbri) 29-da Büük önderci Mustafa Kemal ATATÜRK kurdu Türkiye Respublikasını. Bu yıldönümünnü kutlamak çerçevesindä Canavar ayın 28-dä Moldova Türkiye Büükelçisi sayın Hulusi KILIÇ hem Canabisinin eşi Günay KILIÇ hanum-efendi birliktä Kişinevun “Leogrand Hotel”indä bir reçepţiya verdilär.
TC_receptiya_1_D

Reçepţiyada bulundular Türkiyeylän Moldovadan devlet hem politika adamnarı, Moldovada bulunan diplomatlar, Halklararası misiyaların temsilcileri, Gagauziya Başkanı hem onun yardımcıları, Gagauziya Halk Topluşun Başı hem deputatları, işadamnarı, kultura hem cümne insannarı.
TC_receptiya_2

Reçepţiyaya gelän musaafirleri, ofiţial olarak, karşladılar Büükelçi Hulusi KILIÇ eşinnän hem Büükelçiliin müsteşarı Erdoğan ODABAŞ eşinnän. Bu arada gelän musaafirlerä deyni kemençä duetı klasika muzıkasını çaldı.
TC_receptiya_3_D

Reçepţiyanın ofiţial açılışı başladı Moldovanın hem Türkiyenin Gimnalarınnan, angılarını liţeyin direktoru Funda TÜFEKÇİnin dirijorluunda çaldılar Kongaz Süleyman DEMİREL liţeyin üürencileri.
TC_receptiya_10

Sora reçepţiyaya katılan musaafirlerä kendi sözünnän danıştı Moldova Türkiye Büükelçisi Hulusi KILIÇ.

Reçepţiyanın ofiţial açılış konuşmasından sora da musaafirlär gözäl hem datlı türk milli imeklerinnän hem tatlılarınnan ikram edildilär.

Ayrıca Büükelçi Hulusi KILIÇ hem Canabisinin eşi Günay KILIÇ dattırdılar musaafirlerä bu yortu için maasuz yapılan torttan.

Reçepţiyanın kultura programasında musaafirleri şennedirdi Moldovanın anılmış artisti Konstantin MOSKOVİÇ.
TC_receptiya_9 копия

BİR CUVAP YAZIN