receptiya_1

30.10.2017, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 1371 KERÄ BAKILMIŞ

Türkiye Respublikasının 94-cü yıldönümünü kutladı

1923-cü yılın Canavar ayın (oktäbri) 29-da Büük önderci Mustafa Kemal ATATÜRK kurdu Türkiye Respublikasını da şindi Türkiye kurulma gününü 94-cü yıldönümünü kutladı. Bununnan ilgili Canavar ayın 27-dä Moldova Türkiye Büükelçisi sayın Hulusi KILIÇ hem Canabisinin eşi Günay KILIÇ hanum-efendi birliktä Kişinevda bir reçepţiya verdilär.
receptiya_2

Reçepţiyada pay aldılar Moldova Prezidentı İgor DODON, Moldova Parlament başı Adrian KANDU, Moldova Pravitelstvosunun ministruları, Gagauziya Başkanı, Moldova Parlamentın hem GHT deputatları, Moldovadan başka devlet hem politika adamnarı, diplomatlar hem Halklararası misiyaların temsilcileri, işadamnarı, kultura hem cümne insannarı.

Reçepţiyanın başladı Moldovanın hem Türkiyenin Gimnalarınnan, angılarını çaldılar Kongaz Süleyman DEMİREL liţeyin üürencileri.

Sora, reçepţiyaya katılan musaafirlerä, kendi sözlerinnän danıştılar Moldova Türkiye Büükelçisi Hulusi KILIÇ hem Moldova Prezidentı İgor DODON, angıları annattılar Türkiye-Moldova arasında dostluk ilişkilerini.

Nedän sora da, Türkiye Büükelçisi Hulusi KILIÇ hem Günay KILIÇ, Türkiyenin Moldovada eski Büükelçisi Mümin ALANAT, Moldova Prezidentı İgor DODON, Gagauziya Başkanı İrina VLAH hem Azerbaycanın Moldovada eni Büükelçisi Gudsi Dursun oglu OSMANOV kılıçlan kestilär yortunun tortunu, angısınnan sora musaafirleri ikram ettilär.

Reçepţiyanın kultura programasında reçepţiyaya gelän insannarı şennedirdi Moldovanın anılmış artisti Konstantin MOSKOVİÇ.

BİR CUVAP YAZIN