TC_Receptıya_DSC03051

29.10.2018, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 1519 KERÄ BAKILMIŞ

Türkiye Respublikasının kurulmasının 95-ci yılı reçepţiyası

Canavar ayın (oktäbri) 29-da, Büük önderci Mustafa Kemal ATATÜRKün kurduu Türkiye Respublikasının 95 yılına, Moldovada TC Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER reçepțiya verdi. Recepțiya başladı Türkiyenin hem Moldovanın Gimnalarından, angılarını becerikli çaldı Gençlik ansamblisi.

Nedän sora Büükelçi Gürol SÖKMENSÜER üç dildä (türkçä, romınca, angliycä) konuşup, selemnädı reçepțiyaya gelän musaafirlerini hem kısadan annattı iki devlet arasında işbirliindä yapıldıı hem yapılan önemni işlär için. Belliki, urgulayıp geçennerdä Moldovaya yapılan Türkiye Respublikasının Prezidentının Recep Tayyip ERDOĞANın vizitını.

Konuşmanın sonunda Canabisi okudu Türkiye Respublikasının Prezidentının Recep Tayyip ERDOĞANın kutlama mesajını. Mesajın romıncasını hem angliycasını, reçepțiyada pay alannar, vardı nicä okusunnar sțenanın yannarında bulunan büük ekrannarda.

Konuşmasından sora Büükelçi Gürol SÖKMENSÜER buyur etti insannara konaklansınnar türk kufnesinin imeklerinnän hem tatlılarınnan.
TC_Receptıya_DSC03062

Recepțiyanın bütün vakıdında musaafirlär için gözäl muzıkayı çaldı Gençlär ansamblisi.

BİR CUVAP YAZIN