turkiye_moldova_parlament_grupasi_1

14.07.2017, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 527 KERÄ BAKILMIŞ

Türkiye Respublikasının Parlamentın deputatları Gagauziyada

Türkiye Respublikasının Parlamentının (Milli Meclis) “Türkiye-Moldova” paarlament grupasının deputatları, grupanın başkanı Mehmet ALTAY başkannıı altında, Orak ayın (iyül) 13-dä Gagauziyada bulundular. Onnarlan bilä vardı Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ ta.

Vizit programasına görä Türkiyedän musaafirlär Buluştular Gagauziya Başkanınnan hem İspolkom azalarınnan, Gagauziya Halk Topluşu Başınnan hem GHT deputatlarınnan. Buluşmada Türkiye, Moldova hem Gagauziya arasında dostluk, kultura, ekonomika hem politika ilişkileri konuşuldu. Gagauz deputatları annattılar Türkiyedän kolegalarına o zorluklar için, ani peydalandı Gagauziyaylan ilgili zakonnarın Moldova Parlamentında kabledilmesinnän.

Halk Topluşunda buluşlmadan sora, Türkiyedän deputatlar pay aldılar Moldova TİKA ofisi tarafından hazırlanan “15 Temmuz – Milli İradenin Zaferi” (“Orak ayn 15-şi – Milli İstediinin Enseyişi” – türkçedän gagauzçaya “AS” çevirmesi) serginin Gagauziyanın Regional resim Galereyasında açılışında.  Sergi annadêr 2016-cı yılın Orak ayn 15-dä Türkiyedä olan devlet devrimi denemisinä türk halkın karşı koymasını.
turkiye_moldova_parlament_grupasi_2

Üülendän sora da Türkiye Respublikası Parlamentın deputatları yollandılar Kazayak küüyünä, neredä pay aldılar burada “Uşak parkının” kurulmasının ilk temel taşların erleştirmä sırasında.

Kazayak insannar üüsek musaafirleri tuz-ekmeklän karşladılar hem onnara gözäl bir konţert gösterdilär.
turkiye_moldova_parlament_grupasi_4

Hep o günü Türkiyedän deputatlar uuradılar Komrat ATATÜRK bibliotekasına, Komrat Devlet Universitetına hem Komradın “Türkiye Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN” adına ihtärlar evinä.

Patretlär – gagauzinfo.md

BİR CUVAP YAZIN