turkiye_bayrak_

08.07.2021, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 710 KERÄ BAKILMIŞ

Türkiye tanıdı Moldovanın COVID-19 vakținațiya için sertifikatlarını

Moldova dışişleri hem Evropaya integraţiya ministerlii bildirdi, ani Türkiye Respublikası tanıdı Moldova Respublikası kompetent organnarı tarafından verilän COVID-19-dan imunizațiya için  milli sertifikatlarını.

Bu iş verer kolayını vakținațiya geçän Moldova vatandaşlarına hem Moldovada zakonca yaşayan başka kişilerä, Tirkiyeyä girişindä, COVID-19-dan imunizațiya için  milli sertifikatlarını gösterdiktän sora, “Polimeraz sincirlemä reakțiyasına” (PSR) testı yapmasınnar hem lääzımnı vakıda izoläțiyada kalmasınnar. Bu proțedura geçerli hepsi vakținalar için, angıları iki devletin milli uurunda tanındılar.

Gruziya, Ukrayna hem Vengriya devletlerindän sora Türkiye Respublikası oldu dördüncü memleket, angısınnan Moldova Respublikası, diplomatiya notalarınnan diişmäk yolunu kullanarak, vakținațiya için milli sertifikatların karşılıklı tanınması için ikili annaşmaya varmaa.

BİR CUVAP YAZIN