ANTEM_programası_

07.07.2020, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 685 KERÄ BAKILMIŞ

Türkiye YTB yardımınnan Gagauziyada ANTEM Programasını 4-cü etapı başladı

Kirez ayın (iyün) 24-dä Gagauziya İspolkomu hem Moldovanın ANTEM (Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova) kuruluşu bildirdilär, ani bu gündän beeri “Gagauziyada bilingva üüredicilii: şkoladan öncä kuruluşlarda Romın hem Gagauz dillerini paralel üürenilmesi. Kadraların hazırlanması.” Proektı başladılêr. Bu Proekt Gagauziyada uşak başçalarında Romın hem Gagauz dillerini paralel üürenilmesinin etaplarından 4-cü etapı. Onnar başladılar 2015-ci yılın Orak ayın (iyül) 14-dän beeri, Gagauziyanın Başkanı İrina VLAH seçildii gündän beeri. Proekt ömürä geçiriler Türkiyenin YTB (Yurtdışı Türklär hem Soy Topluluklar) Başkannıın yardımnarınnan.

Koronavirus beterin Proektın ofițial sırası onlain yapıldı hem onda pay aldılar Gagauziyanın Başkanı İrina VLAH, Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER, Türkiye YTB Başkanı Abdullah EREN, ANTEM direktoru Lucia KUKU, Gagauziya üüredicilik Upravleniyası Başı Nataliya KRİSTEVA hem şkoladan öncä kuruluşların menecerları.

“Gagauziyada bilingva üüredicilii: şkoladan öncä kuruluşlarda Romın hem Gagauz dillerini paralel üürenilmesi. Kadraların hazırlanması.” Proektının uuru: 37 uşak başçasından 37 menecerlan metodistı hem 80 romın hem gagauz dilindä üürediciyi üüretmää Gagauziyada Romın hem Gagauz dillerini paralel üürenilmesindä metodologiyaya hem menecementa.

Proekta pay olannar katılaceklar onlain-treninglara, angılarını ANTEM ekspertları yapaceklar.

2015-ci yılın Orak ayın (iyül) 14-dän büünkü günädän ANTEM hazırladı Romın hem Gagauz dillerini paralel üürenilmesi programaları uşak başçaların başlangıç, orta hem büük grupalarına deyni hem kökleştirdi onu Gagauziyanın 20 uşak başçasında, alıp o Programaların içinä Gagauziyada 471 uşaa hem 450 anaylan-bobayı.
2020-ci yılda bu Programayı Gagauziyanın hepsi uşak başçalarında temelleştireceklär, gagauzların, dil kösteklerini aşıp, moldovalı cümneyä integrațiyaları için. Bu işin ortakları Gagauziya İspolkomu, Gagauziya üüredicilik Upravleniyası hem Moldova üüredicilik, kultura hem aaraştırma ministerlii.

BİR CUVAP YAZIN