YTB_emblema

22.07.2016, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 677 KERÄ BAKILMIŞ

Türkiyedä devlet devrimi denemesi ilgili Türkiyenin Yurtdışı Türklär hem Akraba Topluluklar Başkannıın (YTB) Basın açıklaması

Türkiyenin Yurtdışı Türklär hem Akraba Topluluklar Başkannıın (YTB) Türkiyedä devlet devrimi denemesi ilgili Basın açıklaması yaptı. O açıklamayı Türkiye türkçesindä hem rusça yayınnêêrız.

T.C. BAŞBAKANLIK
YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI

15 TEMMUZ’DA TÜRKİYE’DE YAŞANAN DARBE GİRİŞİMİ HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI

NE OLDU?
Türkiye’de 15 Temmuz 2016 tarihinde ordu içerisinde ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan Fetullah Gülen’in liderliğini yaptığı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’ye bağlı bir grup tarafından, TSK içindeki mensupları öncülüğünde askeri darbe girişiminde bulunulmuştur. Şu ana kadar 240 kişinin hayatını kaybettiği belirlenen darbe girişimi milletimizin insanlığa örnek direnişi ve devletin diğer unsurlarının karşı koymasıyla başarısızlığa uğratılmıştır.

FETÖ NEDİR?
Fetullah Gülen isimli ilkokul mezunu emekli bir din görevlisinin başında olduğu FETÖ, 1970’li yıllarda, bu zatın sapkın görüşleri etrafında toplanan ve genelde açtığı özel okullar, kurslar, öğrenci ev ve yurtları gibi faaliyetlerle öne çıkan bir dini grup ve hareket olarak ortaya çıkmıştır. İllegal çalışmalarını tam bir gizlilik içinde yürüterek ulusal ve uluslararası alanda sadece sivil toplum ve eğitim faaliyetleri yaptığı algısı oluşturmaya çalışmaktadır. Üyeleri sevgi ve hoşgörü gibi mesajlarla kendilerini demokrasi, dinler arası diyalog, eğitim ve barış gönüllüsü gibi gösterme stratejisi izlemektedir. Oysa örgütlenmelerine bakıldığında; Türkiye’de ve ilgili ülkelerde gerçek kimliklerini gizleyerek çok farklı kimliklerle (sol, sağ, liberal, dindar) ordu, yargı, emniyet, istihbarat ve bürokrasi gibi devletlerin kritik yerlerine yerleşmektedirler. Bu durum, faaliyet gösterdiği ülkelerde kendilerini Hizmet Hareketi olarak tanıtan örgütün gerçek amacını ortaya koymaktadır.

AMACI NEDİR?
Örgütlendiği ülkelerde okul, eğitim/kültür merkezi, meslek kuruluşu veya STK gibi görünerek gizlice stratejik kurumlara yerleşerek devletleri ele geçirmektir.
Çocukluğundan itibaren kontrol altında tutup etkin yerlere getirdiği üyeleri aracılığıyla, devletleri, toplumları, hatta dünyayı “kâinat imamı” olarak adlandırdıkları liderlerinin görüşleri ışığında dizayn etmektir. Sapkın dini inançları nedeniyle amaçlarına ulaşmak için her türlü takiye, iftira, komplo, tuzak ve illegal tüm faaliyetleri meşru görebilmektedirler. Uzun yıllara dayanan gizli eğitim ve ikna faaliyetleriyle bu konularda sıradan insanların çözemeyeceği bir profesyonellik kazanmışlardır. Üyeleri, mesihvari bir “seçilmişlik ruhu” ve “adanmışlık” içerisinde kimlikten kimliğe girebilmekte, yeri geldiğinde cinayet de dahil, her türlü illegal faaliyeti gerçekleştirebilmektedir.

ŞİMDİYE KADAR NE YAPTI?
Özellikle son 10 yılda, örgütün gizli amacına adanmış hakim, savcı ve emniyet mensuplarıyla, kendilerine engel gördükleri çok sayıda askeri, polisi, bürokratı, gazeteciyi, akademisyeni ve yazarı uydurma delillerle ağır hapis cezalarına mahkum ettirmişlerdir. Böylelikle devletin bütün makamlarını ele geçirmeyi amaçlamışlardır.
Sistemi ele geçirmek için artık yeterince güçlü olduğunu düşünen FETÖ ilk darbe girişimini Şubat 2012 tarihinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın Kürt Sorununun çözümü için yürüttüğü çalışmaları gerekçe göstererek yapmaya kalkmıştır. 17-25 Aralık 2013’te ikinci darbe denemesinde uydurma yolsuzluk iddialarıyla hükümet üyelerini tutuklama girişiminde bulunmuştur. Kendisini barışçıl dini bir hareket gibi gösteren ve hoşgörü, diyalog gibi kavramları kullanan FETÖ, hiçbir şekilde o alanlarda kalmayıp güvenlik, yargı ve istihbarat lanlarında kadrolaşıp yasa dışı faaliyetlerde bulunmaktadır.

15 TEMMUZ’DA NE OLDU?
15 Temmuz 2016 tarihinde ordu içerisinde örgütlenmiş olan FETÖ, savaş uçakları, helikopter ve tanklarla kanlı ve çılgın yeni bir darbe girişiminde bulunmuştur. Sokakta darbeye karşı çıkan vatandaşların üzerine tankları sürmüştür. Ankara ve İstanbul’da, Cumhurbaşkanlığı, parlamento, emniyet ve kamu binaları ile darbeye karşı çıkan insanları savaş uçaklarıyla bombalayan FETÖ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da suikast girişiminde bulunmuştur. Darbe girişimi halkın ve devletin diğer unsurlarının karşı koymasıyla başarısız olmuştur. Darbe girişimi sırasında 173 sivil, 62 polis ve 5 asker hayatını kaybetmiştir. Darbecilerin saldırısında ayrıca 1491 kişi de yaralanmıştır.
Darbe girişimi başarılı olsaydı, binlerce masum insan hayatını kaybetmiş, demokrasi ve özgürlükler ortadan kaldırılmış ve Fetullah Gülen’in sapkın dini görüşleri ekseninde askeri bir diktatörlük kurulmuş olacaktı. Bu çağ dışı darbe girişimine farklı düşünceden toplumun bütün kesimleri; siyasal partiler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, medya ve iş dünyası şiddetle karşı koymuşlardır. Gelinen noktada kanlı darbe girişimi bastırılmış, devlet kurumları büyük oranda olağan işleyişine dönmüştür.

FETÖ SADECE TÜRKİYE’Yİ Mİ TEHDİT EDİYOR?
Son darbe girişiminde görüldüğü gibi sapkın bir dini inanışa dayanarak askeri bir diktatörlük kurmak isteyen FETÖ, amacına ulaşmak için hiçbir sınır, ilke ve kural tanımamaktadır. 15 Temmuz’daki girişimde silahsız masum insanları doğrudan öldürmeye yönelik saldırılarda bulunmuştur. Diyalog, hoşgörü gibi kavramları kullanan örgüt, bir STK/hareketin hiçbir şekilde ilişkisinin olmaması gereken stratejik alanlarda örgütlenmektedir. Uzun yıllara dayalı aldıkları eğitim ve öğrendikleri yöntemlerle kendilerini gizlemekte ve yaptıklarını hiçbir şekilde sahiplenmemektedirler. Örgüt, gizli sapkın dini anlayışı, gizli ajandası, amaca ulaşmak için her türlü yöntemi kullanabilmesi nedeniyle sadece Türkiye için değil faaliyet gösterdikleri bütün ülkelerde devletler ve insanlık için bir tehdittir.
Örgüt, çalışma yaptığı ülkelerde, Türkiye’de daha önce izlediği stratejinin oldukça benzerini izlemekte, şimdilik kitlelere şirin görünecek faaliyetler gerçekleştirmektedir.

NE YAPILMALI?
Dini değerleri kendi sapkın inanışlarına göre yorumlayan FETÖ, IŞİD ve Boko Haram gibi örgütlerle bütün insanlık ailesi olarak birlikte mücadele edilmelidir. Yurtdışı vatandaşlarımızın, soydaş ve akrabalarımızın, demokrasiye, milli iradeye, insan haklarına ve özgürlüklere saygılı tüm uluslararası kuruluşların ve bireylerin, milletimizin şanlı direnişine vereceği destek unutulmayacaktır.
Bu vesileyle, bir kez daha insanlık dışı bu kanlı darbe girişimini lanetliyor, şehit düşen sivillerimize, polislerimize ve askerlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

T.C. BAŞBAKANLIK

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI

 ПРЕСС-РЕЛИЗ

НЕУДАВШАЯСЯ ПОПЫТКА ПЕРЕВОРОТА В ТУРЦИИ

 ЧТО ПРОИЗОШЛО 15 ИЮЛЯ 2016 ГОДА?
15 июля 2016 года группа военных в турецких вооруженных силах, входящая в состав террористической организации FETÖ, попыталась совершить государственный переворот.
На сегодняшний день, в ходе попытки переворота, предотвращенного образцовым примером народного сопротивления, погибло 240 человек.

ЧТО ТАКОЕ ОРГАНИЗАЦИЯ FETÖ?
Террористическая организация FETÖ, возглавляемая проживающим в штате Пенсильвания религиозным деятелем Фетхуллахом Гюленом, и известная своими частными школами, курсами и общежитиями для студентов была создана в 1970-х годах, группой лиц, объединившихся вокруг извращенных идей своего лидера.
Данное движение, скрывая свои истинные цели, и проводя незаконную деятельность в полной секретности, пытается на международной арене и внутри государства произвести впечатление неправительственной организации, занимающейся образовательной деятельностью.
Члены организации прикрываются стратегией поддержки мира, демократии, толерантности, науки и межрелигиозного диалога.
На самом деле, если всмотреться в структуру организации, можно понять, что ее члены, скрывая свою истинную идентичность, и, прикрываясь различными политическими взглядами (левые, правые, либералы, верующие), локализуются в армии, судебных органах, органах безопасности и в других стратегически важных государственных структурах Турции и соответствующих стран.
Данное положение наглядно демонстрирует истинную цель организации, члены которой в странах, где ведут свою деятельность, называют себя движением «Хизмет» (в переводе с тур. «служба»).

КАКОВА ЦЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ FETÖ?
Террористическая организация FETÖ осуществляет свою деятельность в разных странах под видом образовательных учреждений, культурных центров, профессиональных или неправительственных организаций. Таким образом, организация получает возможность внедрения в стратегические государственные институты с целью дальнейшей узурпации власти. Посредством своих членов, взятых под контроль с самого детства, впоследствии размещенных в стратегических государственных органах, данное движение пытается спроектировать общество, государство, и даже весь мир на идеях так называемого «проповедника Вселенной».
Для достижения своих целей члены организации могут прибегать к таким незаконным действиям, как мошенничество, клевета и заговор. При этом, из-за своих извращенных религиозных убеждений члены организации считают подобную деятельность законной.
Благодаря многолетнему опыту деятельности, основанного на тайном обучении и убеждении людей, члены организации приобрели такой профессионализм, что рядовые граждане не могут их распознать.
Члены организации, радикально убежденные в своей «избранности» и «посвященности» скрываются и действуют под различной идентичностью, при этом, в случае необходимости, могут осуществить все виды незаконной деятельности, в том числе и убийство.

ЧТО БЫЛО СОВЕРШЕНО ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ?
В частности, за последние 10 лет преданные тайной цели сотрудники судебной системы-члены организации FETÖ, на основании ложных доказательств приговорили к тюремному заключению бессчетное количество военных, сотрудников полиции, прокуроров, чиновников, журналистов, ученых и писателей, являющихся преградой для их деятельности. Таким образом, организация стремилась захватить все государственные органы.
Убедившись в своей достаточной силе, и, воспользовавшись переговорами по урегулированию курдского вопроса, ведущимися руководителем Национальной службы разведки Хаканом Фиданом, в феврале 2012 года члены FETÖ осуществили свою первую попытку переворота.
17-25 декабря 2013 года организация осуществила второе покушение на государственный переворот путем попытки ареста членов Правительства на основании сфабрикованных обвинений в коррупции.
Несмотря на то, что организация характеризует себя как религиозное движение, направленное на установление мира и диалога, данное движение никогда не ограничивалось только этими действиями. Напротив, укомплектовав достаточный персонал в сфере судебной системы, органов безопасности и разведки, члены FETÖ участвуют во всех видах незаконной деятельности.

ЧТО ПРОИЗОШЛО 15 ИЮЛЯ 2016 ГОДА?
15 июля 2016 года, имея достаточную силу в армии, и, использовав военные самолеты, вертолеты и танки, организация FETÖ осуществила новую попытку переворота.
Военная техника была направлена против народа, который мужественно вышел на улицы для защиты своей страны от переворота. В Анкаре и Стамбуле членами FETÖ были сброшены бомбы на здания Аппарата Президента, Парламента, Службы безопасности и на здания других государственных учреждений, а также совершена попытка покушения на Президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Попытка переворота была предотвращена прежде всего солидарными действиями народа и других государственных структур. Жертвами попытки переворота стали 173 граждан, 62 сотрудника полиции и 5 военнослужащих. Кроме того, были ранены 1491 человек.
В случае успешной попытки переворота могли бы погибнуть тысячи невинных людей, демократия была бы ликвидирована, а в стране была бы установлена военная диктатура, основанная на извращенных религиозных убеждениях Фетхуллаха Гюлена.
Представители всех слоев общества, политические партии, профсоюзы, организации гражданского общества, средства массовой информации и деловой мир решительно выступают против данной попытки переворота.
На данный момент кровавый переворот подавлен, государственные структуры работают в нормальном режиме.

СОЗДАЕТ ЛИ FETÖ УГРОЗУ ТОЛЬКО ДЛЯ ТУРЦИИ?
Как показала попытка последнего переворота, FETÖ в своем стремлении установить военную диктатуру не признает никаких границ, принципов и правил. Действия, совершенные 15 июля 2016 года, были непосредственно направлены на убийство безоружных и невинных граждан.
Данная псевдонеправительственная организация, которая якобы стремится к миру и диалогу, наращивает свои силы в таких стратегических областях, к которым она в принципе не должна иметь отношение. Благодаря многолетнему опыту обучения и подготовки, члены организации умело скрывают себя и отвергают любую совершенную ими преступную деятельность.
Данная организация, обладающая скрытым извращенным религиозным пониманием, и использующая любые средства для достижения поставленных целей, представляет собой угрозу не только для Турции, но и для всех стран, где они осуществляют свою деятельность, и для всего человечества.

ЧТО НУЖНО ПРЕДПРИНЯТЬ?
Все человечество должно сплоченно бороться против таких организаций как FETÖ, ИГИЛ и «Боко Харам», которые трактуют религиозные ценности в соответствии со своими извращенными убеждениями.
Мы никогда не забудем поддержку соотечественников, родственных народов и сообществ, а также всех демократических международных институтов, которая будет оказана нашему народу в его славном сопротивлении.
В связи с этим, еще раз осуждаем эту бесчеловечную кровавую попытку государственного переворота, выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления всем раненым.

Управление по делам соотечественников, проживающих
за рубежом, и родственных сообществ

BİR CUVAP YAZIN