elazig_er_tepremesi_4

26.01.2020, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 296 KERÄ BAKILMIŞ

Türkiyedä er tepremesi belası. Çok ölü hem yaralı var

En aazdan 29 kişi öldü hem 1466 insana zarar dokundu büük bir er tepremesindän, ani oldu Büük ayın (yanvar) 24-dä saat 20:55-tä Türkiyenin Elaziğ, Malatya, Sivas hem Sivrice kasabalarının hem onnarın dolay küülerindä.

Er tepremesinin 15 sekundluk ilk sarsılaması 6,8 magnituda büüklüündäydi. Sora taa 398 sarsılama oldu, ama onnarın magnitudası 5,4-tän 3,3 baladandı. Bu er teprmesinin göbää Sivrice kasabasının yanında 6,7 km derinniktä bulunardı.

Er tepremesi bitincä insannar başladılar aaramaa yıkıntıların altına kalan kişileri. İlktän ellän, sora da tehnikaylan ayıtlayıp kırıntıları, onnarın altından 43 kişiyi çıkarıp kurtardılar. Sayılêr, ani yıkık evlerin altında taa 20 diri insan var nicä gömülü kalsın.

Türkiye Respublikasının Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN, Elaziğa gelip, erindä buluşup insannarlan hem inceleyip er tepremesinin zararlarını, söledi, ani devlet brakmayacek insannarı bu belaylan baş başa.

Türkiyedä er tepremesi belasına düşennerä kendi acızgannık yazısını yolladı Moldova Prezidentı. Soțial payacannarında acızgannık yazısını yazdı Gagauziya Başkanı da.

Redakțiyadan: “Ana Sözü” redakțiyasından hem okuycularımızın adından bütün Türkiye insannarına kendi acızgannıımızı bildireriz. Dua ederiz er tepremesindä raaametli olannarı Allaa saa yanına kabletsin. Yaralı olannar da taa tez alışsınnar.

 

Patretlär: https://www.tccb.gov.tr/ hem başka internet resurslarından


elazig_er_tepremesi_6
elazig_er_tepremesi_2
elazig_er_tepremesi_3
elazig_er_tepremesi_1
elazig_er_tepremesi_5

BİR CUVAP YAZIN