antologiya

09.06.2015, tarafından yazılı , LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ, POEZİYA BÖLÜMÜ, 2519 KERÄ BAKILMIŞ

Türkiyedä tipardan çıktı “Gagauz şiir antologiyası”

Türkiyedä tipardan çıktı “Gagauz şiir antologiyası”, angısını hazırladı filologiya bilgilerindä doktor Güllü KARANFİL. Bu kiyadta toplu 35 gagauz poetın yaratmaları.

Antologiya avtorunun açıklamasınä görä kiyatlar verilecek Gagauziyanın hem Ukrayna gagauz küülerin bibliotekalarına, muzeylerinä hem şkolalarına.

Bundan kaarä 70 kiyat verilecek Bulgariya gagauz cümne kuruluşuna hem 100 kiyat Greţiyanın gagauz küülerinä yollanacek, bildirer gagauzmedia.md.

Foto –  facebook.com

BİR CUVAP YAZIN