eko_3_

23.03.2021, tarafından yazılı , CÜMNE, SPORT BÖLÜMÜ, 737 KERÄ BAKILMIŞ

Türkiyedän suya serbest dalışçıyka Şahika ERCÜMEN Komrat gölünä daldı

Türkiyenin anılmış suya serbest dalışçıykası hem su altı hokeyi oyuncusuykası, feridayvingta (su altına serbest dalış) dünnää rekordsmenkası hem bu uurda Türkiye rekorduunu elindä tutan Şahika ERCÜMEN Komrat gölünä daldı.

Ekologiya akțiyası olarak, bu iş yapıldı Baba Marta ayın 22-dä taman “Dünnää su günü”ndä. Komrat gölünä dalmasınnan Şahika ERCÜMEN savaştı dünneyin hem Gagauziyanın su varlıkların kirletmesi problemasına bakış çektirmää.

Şahika ERCÜMENin bu akțiyası yapıldı Türkiye çevrä hem kasabalar Ministerliin, Gagauziyanın, Gagauziya üstolan durumnarı Upravleniyasının hem Komrat primariyasının kanadı altında.
eko_7_
eko_5_

Anaktar sözlär : , ,

BİR CUVAP YAZIN