hazar_siir

14.06.2016, tarafından yazılı , LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 1311 KERÄ BAKILMIŞ

Türkiyenin Elaziğ kasabasında 23. Hazar Şiir Avşamnarı geçti

Hederlez ayın (may) 26-29 günneri arasında Türkiyenin Elaziğ kasabasında 23. Hazar Şiir Avşamnarı geçti. Bu yılkı avşamnar adandı türk dünnäsının büük poetın hem filosofu Ali Şir NEVAİnin beşüz etmiş beşinci yıldönümünä.

23. Hazar Şiir Avşamnarına katıldılar poetlar Türkiyadan, Kırgizistanda, Azerbadcandan, Kazahstandan, Tatarstandan, Çuvaşiydan (RF), İraktan, Kosovadan, Gagauziyadan (MR).

Gagauziyadan bu avşamnarpay aldı poet Galina SİRKELİ-KRİSTİOGLU. Onnar okudular kendi peetlerini hem avtorların şiirleri hem Ali Şir NEVAİnin şiirlerini.

Yaratmalarını büünkü günnerdä enidän okuyarkan, bizlerä dä, 21-ci asirdä yaşayannara, açılêr filisofiya uurunda yaşamanın bilgi sızıntısı, peydalanêr eni duygular, bakışlar yaşamaya, havez yaradıcılaa hem duyêrsın o geçmiş evelki zamannarı, o vakıtları, nezaman yaşardı Ali Şir NEVAİ, bütündän annêêrsın türk kulturanın zenginniini.

23. Halklararası Hazar Şiir Avşamnarın programasına görä Hederlez ayın 26-28 günnerindä poetların buluşmakları okullarda üürenicilärlän geçti. Şairlär okudular kendi yaratmalklarını, kiyatlarını başladılar.

Hederlez ayın 27-dä şiir okumakları ilerledi hem bilgiç adamnar Ali Şir NEVAİnin yaşamasından, çalışmalarından aaraştırmaklarınnan paylaştılar.

Şiir Gecesi Hederlez ayın 29-da pazar günüydü – şiirlerin final okumaklarıydı. O okumaklara 27 şair katıldı.

Nekadar kaavi ruhlu hem geniş ürekli, acızgan insandı poet Ali Şir NEVAİ belli herbir yazılı sıracıktan, neredän sızêêr paasız fikirlär, nasaatlar.

Ali Şir NEVAİnin peetlerini gagauz dilinä çevirdi hem okudu poet Galina SİRKELİ-KRİSTİOGLU:

***
İnsan yaşlanêr,
Salt iki tabeeti gençleşer.
İhtiarlık yaklaşınca,
İşlerin, iilenmään derinnii açılêr.

Gün-gündän gençlener
Salt iki tabeeti:
Arzu, tamahlık olêr taa kaavi.

Kapattıynan kapuyu,
Karar alıp gitmää yaşamaktan,
Salt ozaman annêêr insan,
Nedän ölä mayıl dünnӓ.

İki dünnä ölçmää yok kolayın.
İki kayan kenarından tutunma,
Ondan buulma var kolayın.

Sän bil: inan çetin umutlan varsa,
Ki karannık gidip, biter.
Onun da erinä aydın geler.
Ateş yanarsa, tütün salt habеrleer.

Mutlu o insan, kim bilgi aarêêr.
Bilgi yolundan korkusuz gider.
Birisi sä ne raat – iprak kafalı.

Ne olêr dünnedä, onun yok haberi.
Bilgi tarlasında öbürü çalışêr,
Kendini unudup, dünneyi çok sever.

Baaşış sever kär herbiri.
Bunun için yok laf.
Dostluklan sevginin duvarları
Kaavileşer ondan.
Ne var taa önemni ondan?
Ona cuvap büün yok.
Salt, beki, yortulu dünnä.
Renkli, hoşlu… kısmet ta çok.

***
Sabaa gibi gülümseräk,
Bakêrsın dolaya.
Dönüşeräk, güneş gibi,
Yanêrsın herbir kişiyä.
r nicä dä güneş
Dolu auç gümüş daadêrsın.

Güneş gibi dökersi
O iilikçi okçazlarnı.
Hem onnara kimä sevä baaşlêêrsın,
Bütün ömür senin için dua edeceklär.

Zaman hepsini erleştirer, sıraya, erinä koyêr, herbir işin paasını belli eder, ama en paalı iş – o sünmäz şafk, angısını braktın insannarın cannarında. O şafkın sıcaklıını duyêrım sünmäz, şılayann şedevralarından – Ali Şir NEVAİnin yaratmalarından.

Galina SİRKELİ-KRİSTİOGLU, poet, Komrat- Elaziğ

BİR CUVAP YAZIN