istiklal_marsi

18.03.2018, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 449 KERÄ BAKILMIŞ

Türkiyenin Milli Gimnasına şan verildi

Baba Marta ayın 16-da Türkiye Respublikasının Kişinev Büükelçiliindä Türkiyenin Milli Gimnasının (İstikläl Marşı, kabledildi 1921-ci yılın Baba Marta ayın 12-dä) kabledilmesinin 97-ci yılınnan hem Çanakkale cengindä enseyişin 103 yılınnan ilgili bir şan meropriyatiyası oldu, angısını hazırladı Türkiye Kişinev Büükelçilii hem Kongaz Süleyman DEMİREL liţeyin üürencileri.
M_Funda_hanim

Şan meropriyatiyası başladı saygı duruşunnan hem Türkiyenin Milli Gimnasınnan. Sora Kongaz Süleyman DEMİREL liţeyin direktoru Funda TÜFEKÇİ annattı İstikläl Marşın kabledilmesi, onun avtoru Mehmet Akif ERSOY hem Çanakkale cenginin kahramannarı için

Bundan sora söz aldı Türkiye Kişinev Büükelçiliin I-ci sekretari Erdoğan ODABAŞ, angısı urguladı, ani “Vatan millettän oluşêr. Milleti da bir arada tutan – İstikläl Marşı hem Bayrak gibi paalılıklar”. Canabisi dedi, ani ozaman batılılar Vatanı basarkana “Mustafa Kemal ATATÜRK umutsuz, aaç, yoksul, silähı bilä olmayan halkımıza umut vermiş hem bu heycannan başlatılan milli savaşın sonucu Türkiye Respublikasını kurmuştur”.

Bu iki nasaattan sora zalda bulunannara Mehmet Akif ERSOY hem Çanakkale cengi için video gösterildi.
M_Erdogan_bey

Bundan sora da Kongaz Süleyman DEMİREL liţeyin 8-ci klasta üürencileri toplantının konularınnan ilgili bir reçitativ okudular. Reçitativ arası a kapella çalındı iki türkü: “Yemen türküsü” (https://www.youtube.com/watch?v=XU3AXyZQzQ8) hem “Hey, onbeşli” (https://www.youtube.com/watch?v=HPX5qinRbiA).

 PATRETLERDÄ: “Hey, onbeşli” türküsünü söleer Kongaz Süleyman DEMİREL liţeyin 11-ci klasta üürenciykası Anna DOYKOVA; Kongaz Süleyman DEMİREL liţeyin direktoru Funda TÜFEKÇİ; Türkiye Kişinev Büükelçilii I-ci sekretari Erdoğan ODABAŞ.

 

BİR CUVAP YAZIN