karta

27.10.2013, tarafından yazılı , EKONOMİKA BÖLÜMÜ, 2822 KERÄ BAKILMIŞ

Türkiyenin tamojnä birliinä girmää neeti var

Canavar ayın 25-dä Birleşik Devletlär Toplumu (BDT) devletlerin liderleri Belorusiyanın baş kasabasında Minskta toplandılar.

Toplantıda, Evroaziya ekonomika ortaklıın ekonomika sovetindä, Kazahstan respublikasının prezidentı Nursultan NAZIRBAEV bildirdi, ani Türkiye Respublikasının Tamojnä birliinä girmää neeti var. Canabisi açıkladı:  “Türkiyenin Başbakanı Erdoğan danıştı bana: yok mu nicä Türkiyeyi Tamojnä birliinä kabletmää?” Konuyu taa ilerledärkana Nursultan NAZIRBAEV dedi: “Türkiye – büük bir devlet, bizdä ortak graniţa var, kritika heptän biteceydi, zerä salt Batıya gidersin, birdän sorêrlar: siz ne Sovetlär Birliini mi enidän kurêrsınız? Bekim Türkiyeyi kabledelim – da hepsi soruşlar yok olaceklar!”

Nursultan NAZIRBAEV urguladı, ani Siriya da Tamojnä birliinä girmäk istemesini bildirdi. Hem incelenerlär Armeniyanın, Kirgiziyanın, Tadjikistanın danışmaları. Canabisi teklif etti Gruziya BDTya geeri dönsün.

Belorusiyanın prezidentı Aleksandr LUKOŞENKO açıkladı, ani Ukraynanın da Tamojnä birliinä girmää şansı var, bakmadaan ona, ani Ukrayna Evropa Birliinä girmää düşüner.

Rusiyanın prezidentı Vladimir PUTİN bildirdi, ani İndiyanın premyer-ministrusu Monmohan SİNGH açıklamış, ani İndiya hazır Tamojnä birliinnän serbest alış-veriş zonasını açmaa.

BİR CUVAP YAZIN