istanbul_aeroportu_1

01.07.2020, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 194 KERÄ BAKILMIŞ

Türkiyeyä yolumuz genä açık

Moldova dışişleri hem Evropaya intergraţiya ministerlii bildirdi, ani başlayıp Orak ayın (iyül) 1-dän beeri Moldova hem Türkiye arasında eraplan reysları başlêêr.

Türkiyeyä yollanan insannar lääzım uysunnar o kurallara, angılarını Türkiye koydu aşırıdan gelän insannar için.

Türkiyeyä gelan insannardan koronavirus için spravka istenilmeyecek hem 14 gün karantina onnar alınmayaceklar. Ama hepsi turistlara kontaktsız termometriya yapılacek. Datçiklär gösterärselär 37,8º zeedä yada turistta başka şüpeli simptomnar varsa, ozaman aeroportta ona koronavirus testı parasız yapılacek.

Test negativ çıkarsa, musaafir otelinä gidecek. Test pozitiv çıkarsa, ozaman onu bolnițaya alaceklar. Orada doktorlar karar verecek, lääzım mı onu burada ilaçlamaa, osa eter oteldä karantindä bulunmak mı.Herliim turista doktorların yardımı lääzım olursa, ozaman o kalacek bolnițada – heptän alışmayınca.

COVİD-19-dan ilaçlanmak harçlarını karşlamaa deyni yolcu strahovka lääzım alınsın: 3 bin evroyadan ilaçlamak harçları için – 15 evro, 5 bin evroyadan – 19 evro, 7 bin evroyadan – 23 evro. Strahovkayı olacek kolayı satın almaa aeroportlarda ya bilet alarkana, ya pasport kontrolündan öncä, yada turoperatorlada onlain.

Bundan kaarä Türkiyeyä giriştä yolcular dolduraceklar maasuz formayı, neredä lääzım olacek yazsınnar kalacek erlerin adresini.

Yolcular bütün yol lääzım maskalar taşısınnar hem gigienaya uysunnar.

Herliim COVID-19 beterinä yolcular Türkiyedä bulunmak vakıdını açırırsalar, onnara ştraf koyulmayacek.

Patert: havayolu.com

BİR CUVAP YAZIN