BAYRAKLAR

02.11.2016, tarafından yazılı , EKONOMİKA BÖLÜMÜ, 1511 KERÄ BAKILMIŞ

Türkiyeylän serbest alış-veriş Annaşması kuvedä geçti

Başlayıp 2016-cı yılın Kasım ayın birindän Moldova hem Türkiye arasında serbest alış-veriş annaşması kuvedä geçti. Annaşma Moldovada 2014 yılın Ceviz ayın (sentäbri) 11-dä imzalandıydı.

Annaşmaya görä iki devlet arasında ekonomika ilişkilerinä taa geniş yol açılêr hem ekonomikayı köstekleyän duvarlar kaldırılêr. Onun uuru iki devlet arasında karşılıklı hem kärlı alış-veriş yapılması, ekonomika ilişkilerin ilerlemesi, dooru konkurenţiya yapılması, alış-veriş baryerların kaldırılması hem ortak yatırımnara kolaylık verilmesi.

Annaşmada yaklaşık 9 bin türlü maldan eksportta 100% vergi kaldırılêr.

Not. 2016-cı yılın Baba Marta ayın 31-dä Moldova parlamentı “Türkiye Respublikasınnan serbest alış-veriş Annaşmasına” ratifikaţiyası yapmtı. Ozaman parlamenttakı komunistlär hem soţialistlar buna karşı çıktılar.

BİR CUVAP YAZIN