minekonom

04.04.2016, tarafından yazılı , CÜMNE, EKONOMİKA BÖLÜMÜ, 1442 KERÄ BAKILMIŞ

Türkiyeylän serbest alış-veriş Annaşmasına ratifikaţiya yapıldı

Baba Marta ayın 31-dä Moldova parlamentı “Türkiye Respublikasınnan serbest alış-veriş Annaşmasına” ratifikaţiyası yapmaa için oy verdi. Parlamenttakı komunistlär hem soţialistlar buna karşı çıktılar.

Bu dokumentin kabledilmesi Moldovanın Evropa Birliinä girmesinnän ilgili Annaşmaya görä yapılacek işlerdän birisidir. Ona görä iki devlet arasında ekonomika ilişkilerinä taa geniş yol açılêr hem ekonomikayı köstekleyän duvarlar kaldırılêr.

BİR CUVAP YAZIN