mari

26.11.2014, tarafından yazılı , KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 2141 KERÄ BAKILMIŞ

Türkmenistanın Marı kasabası 2015 yılı Türkdünnäsı kultura baş kasabası

Kasım ayın 21-dä Kazanda (RF, Tatarstan), Türk dili konuşan devletlerin kultura Bakannarının 32-ci dönem dayma Konseyi toplantısında kultura ministruları kayıl oldular Türkmenistan Respublikasının prezidentının Gurbangulı BERDİMUHAMEDOVvun teklfinnän 2015 yılı Türk Dünnäsı Kultura Başkenti (baş kasabası) olsun Türkmenistanın Marı (Merv) kasabası.

Evelki Merv kasabası bulunardı “Büük ipek yolu” üzerindä. Burada yaşardılar hem yaradardılar anılmış bilgiçlär, filosoflar, matimatiklär , yılaççılar, poetlar hem muzıkantlar. Şindi Merv kasabası bulunêr ÜNESKOnun Dünnää vaarlıı Listesindä.

2014 Türk dünnäsı kultura yılın kapanışında, Tatarstanın prezidentı Rustam MİNNİHANOV verdi Türkmenistanın kultura ministrusuna Anageldı GARAJAEWa Türk dünnäsı kultura baş kasabasının vımpelını. TÜRKSOY genel sekretari Düsen KASEİNOV da şükür etti Tatarstanın prezidentına Rustam MİNNİHANOVa Türk dünnäsının kulturası naizmetlär  için hem o gözäl ev saabilii için, ani gösterildi Kazanda 2014 Türk dünnäsı kultura başkentindä.

Anaktar sözlär : ,

BİR CUVAP YAZIN