turksoy_gagauziyada

13.04.2018, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 850 KERÄ BAKILMIŞ

TÜRKSOY temsilcilerinnän Tombarlak masa

2018-ci yılın Çiçek ayın (aprel) 5-dä Komrat regional resim Galereyasında oldu Gagauziyada kultura uurunda devlet kuruluşların çalışmasınnan ilgili Tombarlak masa toplantısı, angısında pay aldılar TÜRKSOY Baş Sekretar Yardımcısı  Prof. Dr. Fırat PURTAŞ hem Ankara kasabasının muniţipiyin temsilcisi Alaattin SONAT.

Gagauziyanın kultura zaametçileri annattılar üüsek musaafirlerä kendi çalışmaları için. Kendi tarafından üüsek musaafirlär şükür ettilär Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyasına hem Gagauziyanın kultura uurunda çalışannarına o iş için, ani onnar pek aktiv pay alêrlar TÜRKSOYun tarafından Türk dünnäsında yapılan meropriyatiyalarda, bildirer Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyası.

Bu yardımnarın birisi olacek o, ani tezdä yapılacek prezentaţiya Gagauziya için patretlär kataloguna, angısı hazırlandı hem tiparlanêr TÜRKSOY tarafından.

BİR CUVAP YAZIN