turksoy_fotografcilar

13.09.2017, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 396 KERÄ BAKILMIŞ

TÜRKSOYdan Gagauziyaya katalog hazırlanacek

Bir afta TÜRKSOYdan beş usta fotografçı Gagauziyının gözelliklerini partedä çıkardılar. Bu çıkarmanın sonucu olacek TÜRKSOY tarafından Gagauziya için renkli patretlär katalogun çıkarılması.

Nicä bildirdi TÜRKSOYdan patretçiklerin öndercisi Güler FEDAİ, onnar bir aftanın içindä Gagauziyanın gözelliini etiştirmişlär patredä çıkarmaa: kasabaları, küüleri, insannarı, baalarları hem gözäl “Gagauz Gergefleri” festivalini.

Bu bir aftanın çalışmasında hem Gagauziya için taa ileri çıkarılan patretlerin en isleeleri toplanaceklar bireri da TÜRKSOY Gagauziya için bir patret katalogu çikaracek.

BİR CUVAP YAZIN